Jak montować drabiny pionowe, by zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom i zachować kondycję elewacji?

1004

Drabiny mocowane na stałe do budynków spełniają dwie podstawowe role. Po pierwsze, umożliwiają uprawnionym osobom bezpieczne dostanie się na jego dach, w celu wykonania prac kontrolnych i konserwacyjnych zamontowanych tam urządzeń technicznych. Po drugie, pozwalają użytkownikom obiektów – tak mieszkalnych, jak i przemysłowych – bezpiecznie ewakuować się w sytuacji zagrożenia. Jak sama nazwa wskazuje, przymocowane raz do ściany zewnętrznej budynku, stają się jego integralną częścią. System mocowań musi być zatem tak skonstruowany, by z jednej strony skutecznie radził sobie z przewidywanymi obciążenia, z drugiej zaś nie wpływał negatywnie na bilans energetyczny obiektu i kondycję elewacji. Czy trudno jest spełnić te wymagania?

W sytuacji ciągle zaostrzających się wymagań budowlanych dotyczących energooszczędności budynków, każda, nawet najmniejsza nieszczelność w systemie izolacyjnym, może mieć negatywny wpływ na bilans energetyczny obiektu. Biorąc pod uwagę, że już w 2021 wszystkie nowe budynki będą musiały spełniać wymogi minimalnego zapotrzebowania na energię, warto zadbać o energooszczędne rozwiązania już na etapie samego projektowania. Kwestia ta dotyczy nie tylko obiektów mieszkalnych i użytkowych, ale także przemysłowych oraz magazynowych. Z pozoru niewiele znaczące elementy konstrukcji, mogą przysporzyć nie lada problemów podczas późniejszej eksploatacji.

Drabina pionowa – kiedy wymaga zastosowania?

Sprawę dostępu na dach w celach konserwacyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 690, z późn. zm.). Mówi ono, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych, należy zapewnić wyjście na dach w celu przeprowadzenia kontroli urządzeń technicznych, jakie tam zainstalowano. O ile w domach jednorodzinnych odbywa się to najczęściej za pomocą odpowiedniej drabiny przystawnej, a w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej dostęp na dach zapewniony jest przez klatkę schodową i odpowiednie wyjście (drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8×0,8 m w świetle), to w przypadku hal przemysłowych i magazynowych ekipy kontrolne mają do dyspozycji jedynie drabiny pionowe mocowane na stałe do budynków. O ich prawidłową konstrukcję oraz montaż warto zadbać na etapie tworzenia projektu.

Zaplanuj i zaprojektuj nim będzie za późno

Teoretycznie drabinę pionową da się zamocować na stałe do budynku, nawet tuż przed oddaniem go do użytku. W praktyce jednak może się to wiązać w szeregiem problemów zarówno konstrukcyjnych, jak i wykonawczych. Dlatego idealnym rozwiązaniem jest, zadbanie o jej usytuowanie na etapie projektowania obiektu, co nie tylko pozwoli dostawcom na czas przygotować zaprojektowaną konstrukcję, ale i w optymalny sposób ją zamontować. – Jako producenci drabin pionowych spełniających wszystkie wymagania normatywne, nierzadko spotykamy się z sytuacją, w której projekt budowlany ich nie uwzględnił, choć zachodził taki obowiązek. Zamówienie i montaż drabin odbywa się więc na ostatnią chwilę, by budynek mógł otrzymać akceptację odpowiednich organów kontrolnych. I choć zawsze jesteśmy w stanie spełnić wymagania klienta, to wolimy uczestniczyć w procesie projektowania takich konstrukcji, zanim ruszy budowa obiektu. Pozwala nam to ustalić odpowiednie usytuowanie konstrukcji, jej formę i rozpocząć prace montażowe w optymalnym momencie. Należy bowiem podkreślić, że w przypadku ścian dwuwarstwowych, rekomendowany przez nas system IsoMont, wymaga montażu mocowań przed warstwą izolacji – wyjaśnia Marek Banach, ekspert firmy KRAUSE.

System IsoMont. Innowacje w trosce o środowisko i kondycję budynku

Zmorą wszystkich ekip budowlanych są mostki termiczne. Są to miejsca w przegrodach zewnętrznych budynku, które wykazują się gorszą izolacyjnością termiczną niż sąsiadujące z nimi powierzchnie. Pojawiają się zwykle przy wszelkich węzłach konstrukcyjnych, drzwiach wejściowych i balkonowych, otworach okiennych czy miejscach łączenia fundamentu ze ścianą lub ściany z dachem, a skutkują uciekającym na zewnątrz cennym ciepłem. Mogą pojawić się również w miejscu montażu drabiny pionowej za pomocą stalowych kotew, które nie tylko przewodzą ciepło, ale i naruszają warstwę izolacji. To z kolei powoduje powolną utratę ciepła i powstawanie wody kondensacyjnej, która w prostej linii prowadzi do rozwoju pleśni w sąsiadującym obszarze. Jak temu zaradzić? – Korzystając ze sprawdzonych, innowacyjnych rozwiązań. Drabiny pionowe często mocuje się do fasad za pomocą stalowych kotew, będących niestety doskonałym przewodnikiem ciepła. To błąd, dlatego konstruktorzy KRAUSE opracowali system mocowań ściennych IsoMont, wykonanych z tworzywa sztucznego, wzmacnianego włóknem szklanym (GFK). Materiał ten ogranicza przewodnictwo ciepła do minimum. Warto zwrócić także uwagę na możliwość regulacji mocowania, która pozwala na dostosowanie systemu do różnej grubości warstwy izolacji. Co więcej, rozwiązanie IsoMont można stosować nie tylko do mocowania drabin pionowych, ale i balkonów czy barierek zewnętrznych – tłumaczy Marek Banach, ekspert producenta.

Technologia w służbie komfortu i bezpieczeństwa

Mocowanie IsoMont jest niezwykle stabilne. Materiał, z jakiego zostało wykonane, jest równie wytrzymały jak stal, zatem bez problemu poradzi sobie z dźwiganiem nawet największych przewidywanych obciążeń. Konstrukcja mocowania z powodzeniem zastępuje standardowe, długie śruby kotwicowe, które pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych i zbyt dużych obciążeń mogą się ruszać w warstwie izolacyjnej, przyczyniając się do powstawania lejkowatych uszkodzeń.

Drabiny pionowe KRAUSE, wykonane według normy DIN 18799-1: 2009, zostały zaprojektowane w systemie modułowym, co zapewnia kompleksową i szybką ich instalację. Szeroka gama wyposażenia podstawowego i dodatkowego odpowiada na zróżnicowane wymagania wynikające z pełnionych funkcji i miejsca wykorzystania oraz gwarantuje wygodne i bezpieczne użytkowanie.

Najważniejsze korzyści rozwiązania IsoMont to:

Duży wybór kotew mocujących, ułatwiający dopasowanie do podłoża i odstępu od ściany
Szybkie i wydajne mocowanie kotwy do drabiny, za pomocą jednej śruby na stronę
Prosty montaż systemu kosza ochronnego, składającego się z pałąka zabezpieczającego (z zestawem nierdzewiejących śrub z V4A), który może być montowany do dowolnego miejsca na podłużnicy drabiny, oraz podpory zabezpieczającej, wyposażonej w zintegrowany kanał śrubowy umożliwiający szybki i różnoraki montaż do pałąka
Różne typy blachy odprowadzające wodę, dzięki którym unikniemy nieestetycznych zacieków na elewacji budynku
Prawidłowe podejście do projektowania drabin pionowych mocowanych na stałe nie tylko pozwoli na komfortowy montaż odpowiedniej konstrukcji, ale zagwarantuje dobrą kondycję elewacji, a co najważniejsze bezpieczeństwo użytkowników.

Źródło: KRAUSE