Najnowsze trendy w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle

288

Koniec września niezmiennie już kojarzy się wielu osobom z obszaru BHP z konferencją Bezpieczeństwo w Przemyśle. Nieustanne podnoszenie standardów bezpieczeństwa wymaga aktualnej wiedzy z wielu dziedzin, znajomości najnowszych narzędzi oraz wymiany doświadczeń. Stąd wciąż rosnące zainteresowanie uczestnictwem w konferencji.

Warto spojrzeć oczyma uczestnika na przekaz płynący z wielowątkowych wystąpień i szeroki zakres przekazanej wiedzy. Zarówno w kwestiach bardziej technicznych, jak i psychologiczno-społecznych.

Różne obszary związane z BHP

– Z radością obserwujemy rosnące grono uczestników, dla których jest już to kolejna edycja konferencji. Co istotne, ich rekomendacje, ale również interesujące wystąpienia dotyczące bezpieczeństwa w przemyśle, przyciągają nowe osoby – podkreśla Aleksander Myśkow, Prezes Zarządu EcoMS Consulting, organizatora konferencji, organizacji specjalizującej się w tematyce zarządzania, standardów jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa maszyn, standardów produkcji żywności oraz zagadnień przeciwpożarowych.

– Głównym celem naszego eventu jest zaprezentowanie najnowszej wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ale ważna jest również integracja naszych klientów umożliwiająca wymianę doświadczeń. W każdym wypadku, aby zaproszeni goście dopisali, stawiamy na odpowiedni temat konferencji i kompetentnych prelegentów, którzy ten temat przedstawią. Planując zakres tematyczny staramy się nie pomijać żadnych aktualnych wątków, wręcz przeciwnie, proponujemy tematy nowatorskie, wyprzedzając potrzeby rynku – przekonuje Andrzej Kwocz, Dyrektor Działu Doradztwa i Szkoleń w EcoMS Consulting.

– Niektóre zagadnienia mogą być wręcz zaskakujące. Popularny obecnie temat ESG (zrównoważony rozwój) wpływa także na bezpieczeństwo pracy – zauważa Joanna Greinert, Specjalistka ds. systemów zarządzania i zrównoważonego rozwoju w EcoMS Consulting. Raportowanie musi realizować wymagania dotyczące ujawniania danych w zakresie bezpieczeństwa i środowiska. W programie konferencji pojawiła się także tematyka Wellbeing, jako obszar kluczowy dla zdrowia psychicznego i fizycznego pracownika, co wpływa nie tylko na produktywność, ale też na bezpieczeństwo pracy.

Niewątpliwie zagrożenia psychospołeczne mają wpływ na efektywność pracy pracowników. Poprzez  utrudnianie właściwego funkcjonowania i pogorszanie stanu zdrowia osób na nie narażonych, czasem wręcz uniemożliwiają normalne funkcjonowanie pracownikom, co może prowadzić do zwiększenia wypadkowości. Należy mieć na uwadze nie tylko zakres pracy i predyspozycje członków zespołu, lecz także organizację i warunki środowiska pracy. Również tym obszarem należy zarządzać i minimalizować negatywny wpływ środowiska pracy na pracowników, ale pod warunkiem że mamy świadomości zagrożeń, potrafimy je przewidywać i im zapobiegać.

Przepisy, naruszenia w obszarze bezpieczeństwa w pracy

Organy nadzoru co roku stwierdzają wiele naruszeń w zakresie BHP. Będąc ich świadomym, można uczyć się na błędach, własnych i cudzych.

– Jako audytor chętnie dzielę się z klientami zauważonymi naruszeniami stwierdzanymi podczas oceny zgodności z wymaganiami prawnymi. Oczywiście bez ujawniania danych firmy, natomiast ku przestrodze i prewencji. Aktualnie najczęściej występujące problemy w zakładach produkcyjnych obejmują warunki techniczne urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, gospodarkę chemikaliami, szczególnie w kontekście zmian rozporządzenia REACH oraz dostosowanie wewnętrznych regulacji do najnowszych zmian w kodeksie pracy – ocenia Grzegorz Brylonek, Specjalista ds. Prawnych w EcoMS Consulting.