Oferta współpracy / Advertising

Dotrzyj ze swoją ofertą do 5 000 inżynierów z automatyki, robotyki, Przemysłu 4.0, IIoT, projektowego oraz integracji systemów. Zwiększ sprzedaż do 1000 kierowników oraz inżynierów automatyków poprzez dodatkową kampanię promocyjną na naszych social mediach (Linked in, Facebook, Twitter). Razem: 6000 inżynierów.

Reach with your offer to 5,000 engineers from automation, robotics, Industry 4.0, IIoT, OEM an system integration division. Increase sales to 1,000 managers and automation engineers through an additional promotional campaign on our social media (Linked in, Facebook, Twitter).
Total: 6000 engineers.


Download complex offer in English to boost your sale (PDF)


Kontakt/ Contact:
Pan/ Mr. Michał Witczak – Właściciel/ Owner
Reklama i marketing/ Advertising & marketing: reklama(at)automatykaprzemyslowa.pl


Wyślij zapytanie/ Send us inquiry:


Dane firmy/ Company’s data:
GOLWITT Michał Witczak ul. Szulborska 3/5 A
01-104 Warszawa, Polska NIP (TAX EU): PL531-158-76-07Klienci, którzy odnieśli z nami sukces/ Customers who have succeeded with us:


Note: Carousel will only load on frontend.

Ostatnie wpisy