Oferta współpracy / Advertising

Dotrzyj ze swoją ofertą łącznie do 20 00 inżynierów z automatyki, robotyki, Przemysłu 4.0, IIoT, projektowego oraz integracji systemów. Liczba odwiedzin portalu miesięcznie: 19 000 inżynierów. Liczba inżynierów w zasięgu naszych social mediów (LinkedIn, Facebook + grupy techniczne, Twitter): 1000 osób. Razem: 20 000 inżynierów.

Reach with your offer totall up to 20 000 engineers from automation, robotics, Industry 4.0, IIoT, OEM an system integration division. Number of portal visits per month: 19 000 engineers. Number of engineers in reach of our social media (LinkedIn, Facebook + technical groups, Twitter): 1,000 people.
Total: 20 000 engineers.


Download complex offer in English to boost your sale in 2023 (PDF)


Kontakt/ Contact:
Pan/ Mr. Michał Walden – Dział obsługi Klienta/ Customer service dept.
Reklama i marketing/ Advertising & marketing: reklama(at)automatykaprzemyslowa.pl


Wyślij zapytanie/ Send us inquiry:


Dane firmy/ Company’s data:
GOLWITT Michał Witczak ul. Szulborska 3/5 A
01-104 Warszawa, Polska NIP (TAX EU): PL531-158-76-07Klienci, którzy odnieśli z nami sukces/ Customers who have succeeded with us:


Note: Carousel will only load on frontend.

Ostatnie wpisy