Energooszczędny zasilacz hydrauliczny – typ EZH

785

Firma Utech oferuje w swojej ofercie: Energooszczędny zasilacz hydrauliczny – typ EZH.

Zasilacz przeznaczony jest do zasilania układów hydraulicznych pracujących ze zmienną chłonnością i wymagających stałego ciśnienia podczas pracy. Działanie zasilacza polega na dopasowywaniu wydajności pompy do aktualnej chłonności zasilanego układu przy jednoczesnym utrzymywaniu wartości ciśnienia.

Energooszczędny zasilacz hydrauliczny charakteryzuje się następującymi cechami:

• oszczędność do 60% energii elektrycznej;
• ograniczenie zjawiska mocy biernej;
• niska temperatura oleju w czasie pracy;
• mała pojemność zbiornika oleju;
• mniejsze wypracowanie oleju;
• niski poziom hałasu;
• programowalny kontroler ciśnienia i wydajności;
• zmienna wydajność automatycznie dopasowywana do chłonności zasilanego układu hydraulicznego;
• możliwość nastawienia ograniczenia maksymalnej wydajności pompy;
• utrzymywanie stałego, nastawialnego ciśnienia pracy układu hydraulicznego;
• stały monitoring ciśnienia i wydajności;
• sygnalizowanie przekroczenia wybranych parametrów (możliwa sygnalizacja przekroczenia maksymalnej temperatury i minimalnego poziomu oleju);
• kompaktowa budowa;

UTECH TECHNICS Sp. z o.o.
ul. Hubalczyków 30,25-668 Kielce
tel. +48 41 345-09-50
Internet: http://www.utech.biz.pl