Mata absorpcyjna MEWA MULTITEX®

824

Mata absorpcyjna MEWA MULTITEX® chroni skutecznie przed zanieczyszczeniami spowodowanymi wyciekami i niebezpiecznymi cieczami

MULTITEX® firmy MEWA chroni posadzki w warsztatach oraz stanowiska pracy w strefach produkcji, które zanieczyszczane są przez wycieki i niebezpieczne ciecze.

Matę można stosować zarówno na dużych, jak i małych powierzchniach, aby uniknąć tworzenia się plam oleju, kałuż wody i wycieków, jak też zbierania się różnych cieczy na powierzchni. Tym samym, dzięki zastosowaniu mat stanowisko pracy jest zawsze czyste i bezpieczne.

Mata MULTITEX® waży 600 g i jest w stanie wchłonąć od 2,5 do 3,0 litrów cieczy, niezależnie od tego, czy będą to oleje silnikowe i przekładniowe, rozpuszczalniki, smary czy też ługi. Ta lekka mata, wielkości małego ręcznika o wymiarach 60 cm x 90 cm, znajduje wszechstronne zastosowanie – również tam, gdzie jest niewiele miejsca. Wchłaniane z powierzchni ciecze gromadzone są w specjalnym rdzeniu znajdującym się wewnątrz maty. Tym samym powierzchnia zewnętrzna maty pozostaje niemal sucha.

Maty absorpcyjne MEWA MULTITEX® są również produktami wielokrotnego zastosowania, oferowanymi przez firmę MEWA w ramach systemu pełnej obsługi. Nie są one odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach, albowiem w ustalonych w umowie przedziałach czasowych MEWA odbiera zanieczyszczone maty od klienta, pierze je w sposób ekologiczny i wymienia – jeśli trzeba – zużyte maty na nowe, po czym ponownie dostarcza je do klientów.

To optymalne rozwiązanie dla zakładów i warsztatów, pozwalające uniknąć niebezpiecznych odpadów i zaoszczędzić przy tym na kosztach związanych z ich usuwaniem.

Więcej informacji: MEWA Textil-Management