Czy zawód inżynier się opłaca? W których specjalizacjach warto się kształcić?

83

Na jakie stanowiska potrzebni są specjaliści i na jakie zarobki mogą liczyć?

  • konstruktor urządzeń mechatronicznych – 6,2 tys. zł brutto (starszy specjalista – 7,8 tys. zł brutto)
  • projektant systemów automatyki, robotyki oraz aparatury kontrolno-pomiarowej – 6,5 zł brutto
  • inżynier automatyki i robotyki – 6,7 tys. zł brutto (starszy specjalista – 8 tys. zł brutto)
  • inżynier elektryk/automatyk – 6,7 tys. zł brutto (starszy specjalista – 8,6 zł brutto)
  • inżynier utrzymania ruchu – 6,8 tys. zł brutto (starszy specjalista – 8,3 tys. zł brutto)
  • inżynier mechatronik – 7 tys. zł brutto

Źródło: Poziom średniego wynagrodzenia według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak 2022

Przykładowe kierunki studiów: mechatronika, inżynieria mechatroniczna (IMiR), elektrotechnika, elektronika, mechanika, robotyka, automatyka.

Grupa 4: Nanotechnologia

Branża nanotechnologiczna w Polsce rozwija się bazując na dużych pokładach wiedzy naukowej. Wykorzystuje się ją do działalności badawczej i rozwojowej, w laboratoriach przemysłowych i medycznych, placówkach informatycznych, firmach produkujących urządzenia optyczne, w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy elektronicznym.

Zakładając coraz większe konkurowanie o rynki zbytu, już teraz wiemy, że branża nanotechnologiczna w perspektywie najbliższych lat będzie mocno się rozwijać. Technologie te będą wykorzystywane do zwiększania jakości produkcji, dynamizowania procesów sprzedaży czy rozszerzania oferty asortymentowej – dodaje Tomasz Szpikowski.

Na jakie stanowiska potrzebni są specjaliści i na jakie zarobki mogą liczyć?

  • nanotechnolog – 5,8 tys. zł brutto
  • inżynier nanostruktur – 5,8 tys. zł brutto

Źródło: Poziom średniego wynagrodzenia według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak 2022

Przykładowe kierunki studiów: inżynieria nanostruktur, nanoinżynieria, chemia materiałów i nanotechnologia, mikro- i nanotechnologie w biofizyce, nanotechnologia.

Biznes dąży do wprowadzania coraz efektywniejszych i lepiej zoptymalizowanych rozwiązań. Procesy automatyzacji, cyfryzacji i postępy innowacyjne są przyspieszane przez rozwój technologiczny, a to z kolei przeobraża rynek pracy. – Nadal zmagamy się z niedoborem wykwalifikowanych pracowników, z drugiej jednak strony wzrasta liczba potencjalnie dostępnych pracowników po 60 roku życia. Zgodnie z danymi Eurostatu, trend ten będzie utrzymywał się w sposób stały. To z kolei spowoduje, że lifelong learning, czyli uczenie się przez całe życie, stanie się jednym z kluczowych warunków utrzymania atrakcyjnej pozycji na rynku pracy, i to niezależnie od branży – podsumowuje Tomasz Szpikowski.

Źródło: Bergman Engineering