Zawory do oczyszczania urządzeń pomiarowych w środowisku zapylonym

793

W każdym z poniżej wymienionych zakładów niezmiernie ważne jest pomiar wielu procesów w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom jak również efektywności produkcji. Ze względu na specyfikę warunków pracy w takich miejscach – ciągłe osadzanie się z powietrza cząstek pyłów na istotnych elementach pomiarowych jak np. czujniki ultradźwiękowe czy refleksyjne – mocne zapylenie środowiska urządzenia prowadzi do stopniowego pogarszania się odczytu wartości mierzonych wartości, aż do całkowitego ich zaprzestania.

Problem zapylenia urządzeń pomiarowych w procesie technologicznym występuje w obiektach takich jak:

  • młyny, silosy, paszarnie,
  • elektrownie, elektrociepłownie,
  • kamieniołomy – pozyskiwanie kruszyw, cementownie, produkcja betonu,
  • huty i odlewnie metali,
  • zakłady stolarskie, tartaki,
  • przetwórnie spożywcze: kawa, herbata, przyprawy, tytoń, mleczarnie.

Taki stan grozi, nie tylko pogorszeniem się parametrów procesowych, ale również może spowodować konkretne zagrożenie, dlatego zakłady produkcyjne coraz czę­ściej poświęcają dużo uwagi podczas wyboru odpowiedniego rozwią­zania. Podstawowym kryterium jest wysoki poziom bezpieczeństwa produktu i jego niezawodność. Oprócz wy­magań w postaci zapewnienia odpowiednich certyfi­katów, coraz częściej firmy produkcyjne poszukują dokładnych rozwiązań technicznych i funkcjonalności. Często py­tają, jak zachowa się dany zawór w przypadku sytuacji awaryjnej oraz o poziom trudności przeprowadzenia serwisów. W celu ułatwienia zadań związanych z montażem i ewentualnym serwisem, firma Danfoss stosuje takie konstrukcje zaworów aby te procesy były proste i szybkie do wykonania. Dodatkowo dostępne są również gotowe zestawy części zamiennych. W przykładowym zestawie dla zaworu EV210A NC znajdują się: tuleja zwory, zwora z płytką zaworu i sprężyną, kołnierz, 2 uszczelki typu o-ring, nakrętka, 2 śruby do przykręcenia tulei do korpusu zaworu. Materiał uszczelnienia: EPDM

Jak przeciwdziałać zapyleniu urządzeń pomiarowych w procesie technologicznym?

Bardzo skutecznym i nieskomplikowanym rozwiązaniem problemu zapylenia urządzeń pomiarowych, jest zastosowanie błyskawicznego w działaniu, elektrozaworu doprowadzającego sprężone powietrze.

Strumień powietrza ukierunkowany na powierzchnię pomiarową czujnika, skutecznie ją oczyszcza. Ponadto zastosowanie elektrozaworu, który cyklicznie będzie zdmuchiwał nagromadzony osad, zapewnia ogromne oszczędności:

  • w pierwszej kolejności samego sprężonego powietrza,
  • w konsekwencji oszczędność energii elektrycznej pracującego kompresora,
  • oraz wydłużając okresy między przeglądami, czyli obniżając całkowite koszty serwisu.

Bez względu na to czy potrzebny jest zawór do indywidualnych punktów pomiarowych (np. EV210A NC) czy też do całych sekcji (np. EV220A NC) takie rozwiązanie jest jedną z najbardziej efektywnych opcji jakie można w tym momencie znaleźć na rynku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj