Rynek robotów obserwuje 40% wzrost w 2021 r.

226

Te bardziej zaawansowane technologie zastosowane w robotach współpracujących oferują możliwość zastąpienia lub wspomagania pracy ręcznej przy kompletowaniu i układaniu, pakowaniu, kontroli jakości i innych operacjach. Jeśli chodzi o sektor usług, postępy w dziedzinie technologii widzenia maszynowego i uczenia maszynowego otwierają nowe możliwości wdrażania cobotów w edukacji, opiece medycznej, handlu detalicznym, logistyce i gastronomii. Poważne wejście do tych branż usługowych będzie miało kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu rynkowego sektora cobotów w przyszłości.

Coboty wkraczają do przestrzeni przemysłowej

2022-2026 Globalny wskaźnik CAGR przychodów z robotów współpracujących według branż

Przewidujemy, że do 2025 roku roboty współpracujące będą stanowiły około 10% całkowitej sprzedaży robotów przemysłowych. Istnieją pewne sektory rynku robotów przemysłowych, w których coboty nie będą w stanie znacząco się przebić. Należą do nich obszary, w których stawiane są wyższe wymagania dotyczące szybkości i dokładności oraz gdzie nie ma interakcji z człowiekiem. Typowym przykładem jest motoryzacja. W tej branży istnieje już bardzo wysoki poziom dojrzałych rozwiązań w zakresie automatyzacji, na przykład w warsztatach blacharskich do zadań spawalniczych i końcowego malowania. Tradycyjne roboty przemysłowe będą nadal obecne na wysokim poziomie w tych scenariuszach, ale istnieją możliwości zwiększenia obecności robotów współpracujących w branży motoryzacyjnej.

Źródło: Interact Analysis