Atmosfera w pracy ważniejsza niż wynagrodzenie? To wynik najnowszego badania, przeprowadzonego wśród pracowników branży produkcyjnej firmy Weegree.

859

Atmosfera w pracy, wynagrodzenie oraz docenienie przez pracodawcę – to trzy najbardziej istotne czynniki wpływające na ocenę pracy przez Polaków z branży produkcyjnej. Potwierdzają to dane z raportu, przygotowanego przez firmę Weegree, która właśnie opublikowała swój najnowszy raport poświęcony tej grupie zawodowej.

Duże znaczenie uwarunkowań psychologicznych

Z badań wynika, że aż dla 81% reprezentantów polskich firm produkcyjnych najbardziej motywującym czynnikiem pracy jest atmosfera. Jeszcze większe znaczenie ma ona dla pracowników z Belgii, gdzie wynik ten ukształtował się na poziomie aż 86%.

Kolejnym ważnym aspektem pracy jest docenienie przez pracodawcę. Czynnik ten jest największą motywacją do pracy dla pracowników z Belgii, gdzie aż 87% osób uznało go za mocno lub bardzo mocno motywujący. Dla osób z polskich firm produkcyjnych ma on również bardzo duże znaczenie, dlatego uplasował na drugim miejscu z wynikiem 75%.

Dopiero na trzecim miejscu pod względem ważności znalazły się warunki finansowe, na które wskazało 65% osób pracujących w Polsce oraz 80% pracowników wykonujących obowiązki za granicą.

Paradoksalnie ludzie wskazują, że najważniejsza w pracy jest dla nich atmosfera oraz docenianie przez przełożonego, a więc bardziej psychologiczne uwarunkowania – komentuje wyniki badań dr hab. Kamil Minkner, prof. Uniwersytetu Opolskiego. – Oczywiście, należy w sposób dorozumiany zakładać, że przy założeniu, że ich zarobki są przynajmniej satysfakcjonujące – dodaje.

Karty sportowe są passe

Kolejną ciekawostką z raportu są dane dotyczące benefitów pozapłacowych. Według ankietowanych, najmniej atrakcyjne okazały się eventy pracownicze (54%) oraz karty sportowe (54%), które notabene są najczęściej oferowanym przez pracodawców świadczeniem. Największym uznaniem cieszą się natomiast dodatkowe premie (75%), które oferuje tylko 20% badanych firm.


O raporcie
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 01.03.2019 – 12.04.2019 r. Zostali nim objęci pracownicy produkcji (kandydaci i osoby zatrudnione) oraz pracodawcy z tego sektora, których reprezentowały małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne z Polski i Belgii. Raport został wzbogacony o komentarze ekspertów – dr. hab. Kamila Minkera, prof. Uniwersytetu Opolskiego oraz dr Annę Krasnovą, wykładowcę Uniwersytetu Łódzkiego. Jest on dedykowany zarówno pracownikom produkcji, jak i pracodawcom z tego sektora.

Raport do pobrania na stronie: https://raport.weegree.com/q1-2019

Źródło: Weegree