Przemysł 4.0 – wyzwania współczesnej produkcji

1073

39% polskich przedsiębiorców deklaruje wysoki poziom cyfryzacji. 45% twierdzi, że ich firmy są co najmniej na tym samym poziomie co najważniejsi konkurenci. Do 7,7% rocznych przychodów wzrosną wydatki polskich firm na działania związane z transformacją cyfrową. Przemysł 4.0 to zaawansowany etap rozwoju firm wywołany przez transformację cyfrową, w którym zmianom ulegają łańcuchy wartości, produkty, usługi i modele biznesowe.

Po trzeciej rewolucji przemysłowej, która polegała na automatyzacji poszczególnych procesów, obecnie jesteśmy świadkami czwartej, umożliwiającej łączenie urządzeń w obrębie cyfrowych ekosystemów, oraz pogłębianie integracji wewnątrz poziomych i pionowych łańcuchów wartości. Głównymi czynnikami umożliwiającymi rozwój przemysłu 4.0 są: ilość dostępnych danych i narzędzia do ich analizy, łączność mobilna oraz cyfrowe kanały dostępu do konsumenta.

Jakie są etapy wdrażania tak fundamentalnych zmian w organizacji? Jak je wprowadzać i na jakie etapy podzielić?

6 etapów na drodze do transformacji cyfrowej firmy

 

1)Stwórz strategię:

Podstawowe znaczenie ma stworzenie strategii związanej z Przemysłem 4.0. Do jej budowy potrzebne jest określenie stopnia zaawansowania technologicznego organizacji i wyznaczenie priorytetów na kolejnych pięć lat. Często popełnianym błędem jest realizacja koniecznych zmian poprzez istniejącą, silosową strukturę firmy. Tymczasem opisywana metamorfoza będzie skuteczna tylko, jeżeli uda się wypracować holistyczne spojrzenie, dzięki któremu możliwe będzie znalezienie i wykorzystanie mocnych stron organizacji w charakterze fundamentów, na których będzie można oprzeć kompleksową przebudowę.

2)Uruchom projekty pilotażowe:

Tak rozbudowany i kompleksowy projekt, jakim jest wdrożenie Przemysłu 4.0, będzie generował wiele wyzwań. Dodatkowo na samym początku mogą pojawić się trudności z pozyskaniem finansowania, tym większe, że zespoły pracujące przy wdrażaniu rozwiązań, jakie niesie za sobą czwarta rewolucja przemysłowa, będą z początku miały ograniczone możliwości zaprezentowania efektów swojej pracy. Projekty pilotażowe mogą częściowo pomóc rozwiązać przywołane problemy. Pomimo tego, że nie każdy zakończy się pełnym sukcesem, zgromadzona w trakcie realizacji wiedza może okazać się bezcenna.

3)Precyzyjnie określ potrzeby i zasoby:

Zdefiniowanie, w oparciu o przeprowadzone projekty pilotażowe, zasobów, jakie będą potrzebnych do dalszego działania. Niezbędne jest wskazanie kluczowych elementów dla pomyślnego wprowadzenia nowego, opartego o technologie modelu biznesowego i dokonanie wewnętrznej transformacji cyfrowej. Działania te winna weprzeć analiza czterech aspektów – organizacyjnego, zasobów ludzkich, organizacji procesów i technologii.

4)Naucz się analityki danych:

Skuteczna analiza zgromadzonych danych jest kluczem do pełnego wykorzystania możliwości jakie daje Przemysł 4.0. Konieczne jest określenie gdzie i w jaki sposób umocowany proces będzie przebiegał w organizacji. Na wstępnym etapie może to ułatwić powołanie wielofunkcyjnych zespołów ekspertów. Po opracowaniu kompleksowego modelu procesy analityczne powinny zostać wkomponowane w strukturę organizacji.

Na tym etapie stworzone winny być procedury zarządzania zgromadzonymi danymi. Oddzielnym zagadnieniem o fundamentalnym znaczeniu jest wybór odpowiedniej platformy umożliwiającej analizę zgromadzonych danych. Najlepiej, aby było to jedno zintegrowane rozwiązanie.

5) Zbuduj odpowiednią kulturę:

Co powinno stanowić fundament nowego porządku w firmie? Przede wszystkim współpraca, wyrastająca ponad istniejące struktury i podziały. W wielu firmach znaczącym ograniczeniem jest silosowość, organizacje działające w ten sposób będą miały trudności w uzyskaniu pełnych korzyści z czwartej rewolucji przemysłowej. Potrzebne jest także wyraziste przywództwo, zaangażowani menedżerowie kaskadujący cele i wspierający podwładnych.

6) Stwórz ekosystem:

Zmiany związane z Przemysłem 4.0 daleko wykraczają poza dogłębną integrację pionowych i poziomych łańcuchów wewnątrz przedsiębiorstwa. Duże znaczenie ma opracowanie kompleksowych rozwiązań w zakresie produktów i usług dla klientów. Jeżeli firma nie jest w stanie tego uczynić konieczne jest nawiązanie współpracy z zewnętrznym partnerem lub wykorzystanie stworzonych w tym celu platform.

PWC


Sektor produkcji przemysłowej jest jednym z motorów rozwoju polskiej gospodarki. Po załamaniu w 2009 roku, związanym z globalnym kryzysem, poziom produkcji przemysłowej nieprzerwanie rośnie. Transformacja cyfrowa umożliwia firmom jeszcze szybszy rozwój i zdobycie unikalnej przewagi konkurencyjnej, opartej na nowych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach

Mariusz Dziurdzia, partner PwC, sektor produkcji przemysłowej

Polskie firmy obecnie stawiają na szybkie i łatwe do wprowadzenia zmiany, polegające na wykorzystaniu narzędzi cyfrowych do podniesienia wydajności produkcji lub obniżenia kosztów.

Zdaniem przedsiębiorców głównymi przeszkodami hamującymi głębsze zmiany są wysokie koszty oraz brak niezbędnej infrastruktury (na przykład zbyt mała liczba szerokopasmowych łączy internetowych).

Pełna treść raport dostępna tutaj:

POBIERZ RAPORT

Źródło: PWC