Ochrona obszarów z użyciem czujników dwu- i trójwymiarowych

1210

Wykorzystuj czujniki bezpieczeństwa do monitorowania obszarów i stref!

Ochrona obszarów za pomocą czujników 2D i 3D

Dla zapewnienia ochrony obszarów produkcyjnych istotne jest pogodzenie bezpieczeństwa i komfortu użytkownika z wydajnością procesu. Korzystaj z urządzeń optycznych w aplikacjach, w których ludzie często muszą wkraczać do niebezpiecznych stref lub gdy konieczne jest transportowanie materiałów do nich i z nich. Kurtyny świetlne, skanery laserowe, systemy wizyjne i maty bezpieczeństwa są optymalnymi urządzeniami służącymi do ochrony obszarów.

Zabezpieczanie wraz z możliwością aktywnej interwencji w proces produkcyjny

Transportowanie produktów z obszarów chronionych i do nich powoduje konieczność zastosowania rozwiązań umożliwiających aktywną interwencję w proces produkcyjny. Dla takich aplikacji kurtyny świetlne są wyborem optymalnym, gdyż zabezpieczają ludzi i towary opuszczające strefy niebezpieczne za pomocą niewidocznej strefy detekcji, wyznaczanej przez promienie podczerwone. Znajdują się one w punktach dostępu do stref niebezpiecznych i rejestrują obecność osób lub przedmiotów w strefie detekcji. Przerwanie wiązki promienia powoduje natychmiastowe zainicjowanie wyłączania awaryjnego. W następstwie czego zatrzymana zostaje maszyna.

W zależności od wymagań kurtyny świetlne zapewniają ochronę palców, rąk i ciała zgodnie z normą EN/IEC 61496-1/-2. Charakteryzują się one krótkim czasem reakcji, który wzrasta wraz ze wzrostem długości i liczby wiązek świetlnych.

Zabezpieczenie obszarów wraz z możliwością aktywnej interwencji

Mobilne i stacjonarne zabezpieczenie obszarów

Mobilne i stacjonarne zabezpieczenie obszarów

Skanery laserowe wykorzystywane są gdy konieczne jest zabezpieczenie obszarów przed maszynami. W takim przypadku promień lasera skanuje monitorowany obszar. Jeżeli w obszarze monitorowania znajdują się ludzie, to stan ten zostanie wykryty przez laser skanera, ponieważ wiązka laserowa jest odbijana przez ciało obce. Wówczas niebezpieczny ruch maszyny zostaje wyłączony.

Odległość od obiektu obliczana jest poprzez pomiar różnicy czasu pomiędzy przesyłaniem impulsu świetlnego a jego odbiciem. W celu odbicia obiektu przemieszczającego się w różnych kierunkach promień laserowy jest przesyłany przez obracające się zwierciadło. Jako produkt zabezpieczający kategorii 3 zgodnie z normą IEC/EN 61496, laserowe skanery bezpieczeństwa monitorują obszary dwuwymiarowe.

Możliwe aplikacje mają zróżnicowaną naturę, począwszy od monitorowania obszaru stacjonarnego po pojazdy kierowane automatycznie (AGV) oraz zabezpieczenie aplikacji wykorzystujących roboty. W ostatnich latach bardzo ważne stało się zabezpieczenie przed wkroczeniem do obszaru znajdującego się za chronionym polem : często niewystarczające jest samo chronienie punktu dostępu do stref niebezpiecznych, takich jak np. komórka robota. Obszar za tą strefą również wymaga monitorowania, ponieważ niezbędne jest uniemożliwienie uruchomienia maszyny tak długo, jak długo w strefie niebezpiecznej przebywa operator. W przeciwieństwie do podstawowych systemów przemieszczania, dana operacja może być bezproblemowo wznowiona w chwili opuszczenia strefy niebezpiecznej.

Źródło: PILZ 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj