Eaton – Przemysł 4.0.

1034

Przemysł 4.0 to połączenie automatyki,internetu rzeczy, robotyki oraz sztucznej inteligencji.AI nabiera coraz większego znaczenia. Na podstawie danych dostarczanych przez czujniki i sensory można przewidywać różne zdarzenia czy ryzyko wystąpienia usterek oraz rozwiązywać problemy. SI lokalizuje słabe punkty procesu produkcji, prognozuje wymianę i terminy serwisowania sprzętów, dopasowuje pracę maszyn do pory dnia tak, aby zmniejszać koszty czy zużycie energii. Wciąż bardzo ważną rolę w tych procesach odgrywa jednak człowiek. Roboty i aplikacje wykonują bowiem założenia, które zadaje im twórca oprogramowania czy osoba odpowiadająca za produkcję. Efekty pracy technologii są też zawsze oceniane i wprowadzane w życie przez człowieka. Dlatego istotą przemysłu 4.0 jest współpraca ludzi oraz sztucznej inteligencji i robotów.

 

Ograniczenia we wdrażaniu rozwiązań związanych z Przemysłem 4.0

Trendy związane z przemysłem 4.0 napływają do Polski z Europy Zachodniej, jednak proces ten przebiega dość powoli. Temat cyfrowych i inteligentnych rozwiązań jest wciąż nowy i mało znany, budzi więc pewne obawy. Technologie związane z przemysłem 4.0 wydają się użytkownikom zbyt skomplikowane, kosztowne, a czasem nawet mało bezpieczne w kontekście korzystania ze sztucznej inteligencji. Trzeba jednak pamiętać, że koncepcja przemysłu 4.0 na pierwszym miejscu zakłada wspieranie przedsiębiorstw i użytkowników: w usprawnianiu procesów, optymalizowaniu i skracaniu czasu pracy, szybkim wykrywaniu usterek czy odpowiednim planowaniu produkcji. Wdrażanie inteligentnych rozwiązań może w dłuższej perspektywie czasu przynosić wiele korzyści i wspierać redukcję kosztów związanych z naprawami, konserwacją czy zużyciem energii. Potrzebne jest „oswajanie” możliwości jakie daje przemysł 4.0, aby firmy i zakłady przemysłowe stopniowo nabierały zaufania do tego typu technologii.

 

Potencjał przemysłu 4.0 w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19

Wiele zakładów przemysłowych szukać będzie w przemyśle 4.0 sposobów na zapewnienie ciągłości pracy i usprawnienie procesów. Rolą technologii 4.0 jest jak najszersze wspieranie człowieka w codziennych zadaniach. Roboty nie zastąpią jednak całkowicie pracowników w czasach kryzysu.Nie są bowiem w stanie odpowiedzieć na wszystkie problemy i przejąć wszystkich obowiązków. Mogą natomiast znacznie ułatwić pracę i pomagać w jej planowaniu. Odpowiednio wdrożone rozwiązania 4.0 mogą na przykład dopasowywać przygotowywać linię produkcyjną do zmieniającego się w związku z koronawirusem zapotrzebowania na zamówienia. Podobnie w przypadku przerw konserwacyjnych – odpowiednie planowanie zminimalizuje czas trwania przestojów w produkcji oraz zapewni efektywne wykorzystanie czasu pracowników.

Technologie przemysłu 4.0 ograniczają także konieczność fizycznego sprawdzania instalacji i maszyn przez pracowników. Inteligentne czujniki połączone z siecią mogąbyć sterowane całkowicie zdalnie, z komputera lub tabletu. Monitorują parametry techniczne, temperaturę i stan poszczególnych części instalacji. Alarmują o wszelkich anomaliach oraz konieczności wymiany lub naprawy sprzętu. Wszystkie informacje przekazywane są bezprzewodowo iw czasie rzeczywistym, bez narażania ludzi na niepotrzebne ryzyko.

Pandemia COVID-19 a przemysł (w tym 4.0)

Kluczową rolę w każdej firmie, nie tylko w przemyśle i produkcji, odgrywają pracownicy, którzy mogą obsługiwać odpowiednie maszyny i sprzęty. W sytuacji epidemii utrudniona jest jednak możliwość działania w normalnym trybie.Z pewnością wiele przedsiębiorstw będzie więc w najbliższym czasie szukało rozwiązań związanych z przemysłem 4.0,które pozwolą zwiększyć efektywność oraz uzupełnić i usprawnić procesy tam, gdzie robot może przejąć zadania człowieka. Nowoczesne technologie mają więc szansę się upowszechnić, podobnie jak wiedza dotycząca rozwiązań 4.0 i ich możliwości. Jednak nie będzie to oznaczało nagłej robotyzacji zakładów przemysłowych. Wiele funkcji i zadań pracowników nie może bowiem być skutecznie zastąpionych przez maszyny.

Tomasz Grzegulski, Product Manager w firmie Eaton

Źródło: Eaton Electric Sp. z o.o.