Ciągły wzrost sieci przemysłowych pomimo pandemii – udziały rynkowe przemysłowych systemów komunikacyjnych w 2021 r. w raporcie HMS Networks

1054

Każdego roku firma HMS Networks przeprowadza badanie rynku sieci przemysłowych w celu analizy dystrybucji nowo podłączonych węzłów w instalacjach automatyki przemysłowej. Najnowsze badanie prognozuje, że pomimo pandemii koronawirusa rynek sieci przemysłowych wzrośnie o 6% w 2021 r. Ethernet przemysłowy nadal wykazuje najwyższy wzrost i obecnie stanowi 65% nowo zainstalowanych węzłów (64% w zeszłym roku), podczas gdy magistrale fieldbus osiągają 28% (30% poprzednio). Udziały rynkowe sieci bezprzewodowych nadal rosną i osiągają obecnie 7%. Standard PROFINET wyprzedza EtherNet / IP na szczycie rankingu sieci, osiągając 18% udziału w rynku w porównaniu z 17% w poprzednim badaniu.
Udziały w rynku sieci przemysłowych w 2021 r. według HMS Networks – magistrale fieldbus, Ethernet przemysłowy i sieci bezprzewodowe.

Firma HMS Networks przedstawia coroczną analizę rynku sieci przemysłowych, koncentrując się na nowo zainstalowanych węzłach w fabrycznych systemach automatyki na całym świecie. Jako niezależny dostawca rozwiązań z zakresu przemysłowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (Industrial ICT – Information and Communication Technology), firma HMS ma znaczący wgląd w rynek sieci przemysłowych. Badanie z 2021 r. przedstawia szacunkowe udziały w rynku i stopy wzrostu dla magistral fieldbus, przemysłowych sieci Ethernet i technologii bezprzewodowych.

Badanie pokazuje, że rynek sieci przemysłowych odzyskuje stabilność, a firma HMS spodziewa się, że rynek w ujęciu całościowym wzrośnie o 6% w 2021 r.

Stały rozwój Ethernetu przemysłowego

Ethernet przemysłowy, rosnąc o 8%, nadal zdobywa udział rynkowe, stanowiąc obecnie 65% światowego rynku nowo zainstalowanych węzłów w instalacjach automatyzacji fabryk (w porównaniu do 64% w zeszłym roku). Standardy EtherNet / IP i PROFINET konkurują o pierwsze miejsce, ale w tym roku PROFINET wyprzedza EtherNet / IP na szczycie rankingu sieci z 18% udziałem w rynku w porównaniu do 17% uzyskanych poprzednio. EtherCAT nadal dobrze się sprawdza na całym świecie i obecnie dorównuje wiodącej sieci fieldbus PROFIBUS z 8% udziałem w rynku. Protokół Modbus TCP zajmuje kolejne miejsce z 5% udziałem w rynku i wraz z Modbus RTU dla magistrali fieldbus obie te technologie stanowią obecnie 10% rynku, co potwierdza ich stałe znaczenie w instalacjach fabrycznych na całym świecie.

Zatrzymanie spadku sieci fieldbus

Trwający spadek udziału rynkowego magistral polowych (fieldbus), o którym informowała firma HMS w ostatnich latach, został prawie zatrzymany, ponieważ w 2021 r. pogłębił się tylko o 1% ze względu ma silniejszą tendencję zakładów przemysłowych do pozostawania przy już istniejących technologiach w niepewnych czasach (na przykład podczas pandemii). Magistrale polowe stanowią obecnie 28% całkowitej liczby nowo zainstalowanych węzłów (30% w zeszłym roku). Standard PROFIBUS jest nadal zdecydowanym liderem sieci fieldbus z 8% wynikiem, a za nim plasują się Modbus-RTU z 5% udziałem i CC-Link z 4%.

Ugruntowana pozycja technologii bezprzewodowej

Łączność bezprzewodowa nadal szybko rośnie w tempie 24%. Sieci Wi-Fi mają obecnie 7% udziału w rynku, ale użytkownicy wciąż oczekują pełnego wpływu technologii 5G w fabrykach. Dzięki globalnym działaniom w zakresie bezprzewodowych technologii komórkowych, będących czynnikami umożliwiającymi inteligentną produkcję następnego poziomu, firma HMS spodziewa się wzrostu zapotrzebowania rynkowego na urządzenia i maszyny połączone bezprzewodowo, które stanowią podstawę dla mniej okablowanych i elastycznych architektur automatyki przemysłowej przyszłej generacji.

Inteligentna i zrównoważona produkcja przemysłowa wymaga wydajnych sieci

– Przemysłowa łączność sieciowa pomiędzy urządzeniami i maszynami ma kluczowe znaczenie dla uzyskania inteligentnej i zrównoważonej produkcji, stanowiąc główny czynnik napędzający wzrost, który obserwujemy na rynku sieci przemysłowych – mówi Anders Hansson, dyrektor ds. marketingu w HMS Networks. – Fabryki nieustannie pracują nad optymalizacją produktywności, zrównoważonego rozwoju, jakości, elastyczności i bezpieczeństwa. Solidna sieć przemysłowa jest kluczem do osiągnięcia tych celów.

Regionalne różnice w sieciach przemysłowych

Standardy EtherNet / IP i PROFINET to wiodące rozwiązania w Europie i na Bliskim Wschodzie, a protokoły PROFIBUS i EtherCAT zajmują drugie miejsce. Inne popularne typy sieci to Modbus (RTU / TCP) i Ethernet POWERLINK. Rynek amerykański jest zdominowany przez EtherNet / IP, a EtherCAT zyskuje pewną popularność. PROFINET i EtherNet / IP prowadzą na rozdrobnionym rynku azjatyckim, a za nimi plasują się silni konkurenci: CC-Link / CC-Link IE Field, PROFIBUS, EtherCAT i Modbus (RTU / TCP).

Zakres badania:

Raport HMS zawiera oszacowanie sytuacji rynkowej w 2021 r. na podstawie liczby nowo zainstalowanych węzłów w ramach przemysłowych instalacji automatyki. Węzeł definiuje się jako maszynę lub urządzenie podłączone do sieci przemysłowej. Przedstawione dane liczbowe prezentują skonsolidowany pogląd HMS, uwzględniający spostrzeżenia partnerów z branży, własne statystyki sprzedaży i ogólne postrzeganie sytuacji na rynku.

Anders Hansson, CMO w firmie HMS Networks

Źródło: HMS