Chiny, Japonia i USA kontrolują 60 % światowych instalacji robotów przemysłowych

1216

Zapotrzebowanie na roboty przemysłowe w ostatnich latach wzrasta, ponieważ sektor produkcyjny w różnych częściach świata nadal się rozwija. Mimo że instalacja robotów przemysłowych charakteryzuje się wyjątkowymi wyzwaniami, niektóre regiony stają się liderami w wykorzystywaniu tej technologii.

Dane przedstawione przez BuyShares wskazują, że Chiny, Japonia i Stany Zjednoczone kontrolują łącznie około 58,71% światowych instalacji robotów przemysłowych. Według stanu na wrzesień 2020 r. na świecie było 381.000 sztuk robotów przemysłowych. Największy udział, wynoszący 140 500 sztuk, mają Chiny, a następnie Japonia – 49 900 sztuk. Na trzecim miejscu są Stany Zjednoczone z 33 300 zainstalowanymi robotami.

W ramach badań dokonano również przeglądu rocznej instalacji robotów przemysłowych na świecie w latach 2009-2019. W ciągu tych dziesięciu lat instalacja wzrosła o 535%. Zwłaszcza w 2018 roku instalacja wynosiła 422 000 sztuk, a w 2019 roku spadła o 9,7% do 381 000 sztuk. Spadek ten był pierwszym od siedmiu lat.

Wzrost liczby robotów w produkcji


Robot przemysłowy odnosi się do systemu używanego do produkcji. Roboty przemysłowe są zautomatyzowane, programowalne z możliwością ruchu na około trzech, a nawet więcej osiach. Roboty przemysłowe wykorzystywane są głównie do spawania, malowania, montażu, demontażu, pobierania i umieszczania płytek drukowanych, pakowania i etykietowania, paletyzacji, kontroli produktów oraz testowania. Większość robotów jest przystosowana do osiągania wysokiej wytrzymałości, szybkości i precyzji. Większość robotów przemysłowych używanych w wyróżnionych krajach istnieje w pięciu głównych kategoriach, w tym roboty kartezjańskie, bramowe, SCARA, roboty z ramieniem przegubowym oraz roboty typu „human-assist”.

Wzrost liczby robotów przemysłowych jest napędzany głównie przez producentów próbujących obniżyć koszty produkcji. W szczególności, wiodące kraje o wysokiej instalacji są jednymi z wiodących producentów w sektorze motoryzacyjnym, elektrycznym i elektronicznym oraz farmaceutycznym. Ogólnie rzecz biorąc, wdrożenie robotów ma kluczowe znaczenie dla obniżenia kosztów operacyjnych, ograniczenia błędów w przepływie pracy operacyjnej, zmniejszenia marnotrawstwa materiałów.

W szczególności, koszt surowców w wyróżnionych branżach jest bardzo wysoki, stąd konieczność unikania błędów, które mogą prowadzić do marnotrawstwa. Roboty są lepszym rozwiązaniem, ponieważ charakteryzują się wielozadaniowością, są elastyczne w wykonywaniu powtarzających się zadań z dokładnością i są wykorzystywane w krytycznych obszarach w trakcie linii produkcyjnych.

Z danych wynika, że region Azji i Pacyfiku również ma pozostać dominujący. Wzrost regionu jest napędzany przez rosnącą automatyzację, przemysł wytwórczy. Co więcej, rosnąca liczba ludności i dochód rozporządzalny zwiększa konsumpcję dóbr konsumpcyjnych, wywierając większą presję na producentów, aby adoptowali roboty. Regiony takie jak Europa odnotowują obecnie szczytowy poziom produkcji, dlatego też w najbliższych latach staną się one głównym przedmiotem zainteresowania przemysłu.

Sterowniki dla rynku robotów przemysłowych

Oczekuje się również, że rynek robotów przemysłowych będzie się rozwijał po bezprecedensowej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa. W trakcie kryzysu wiele fabryk musiało chronić swoich pracowników poprzez zamykanie niektórych zakładów produkcyjnych. Pandemia stwarza potencjalny rynek dla przemysłu, ponieważ jest częścią przygotowań do jakiejkolwiek podobnej pandemii w przyszłości.

Dodatkowo w marcu tego roku pojawiły się możliwości robotów w walce z taką pandemią. Na przykład chińskie szpitale zamówiły około 2000 robotów UVD, aby pomóc w wykrywaniu wirusów i bakterii za pomocą światła ultrafioletowego i zabijaniu ich.

W szczególności, pojawienie się inteligentnej fabryki odgrywa kluczową rolę w pobudzeniu rynku robotów przemysłowych. Producenci w większym stopniu koncentrują się na badaniach i rozwoju w zakresie integracji sztucznej inteligencji z robotami przemysłowymi. Co ciekawe, firmy inwestujące w kapitał podwyższonego ryzyka zwracają obecnie uwagę branży na chęć finansowania producentów w zakresie projektowania i testowania robotów.

Mimo, że roboty przemysłowe są wykorzystywane do zmiany gry, niektórzy producenci stoją przed pewnymi wyzwaniami związanymi z wdrażaniem tych systemów. Istnieje potrzeba posiadania pracowników o specjalnych umiejętnościach do obsługi robotów, które wymagają nowego poziomu wiedzy specjalistycznej. Roboty przemysłowe wprowadzają również wiele nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa i producenci muszą się do tego przygotować przed ich instalacją. Dodatkowo, koszt systemu powstrzymuje wiele krajów przed wdrożeniem jednostek robotów przemysłowych. System wymaga zazwyczaj dużych inwestycji z góry, chociaż ceny stale spadają.

Źródło: https://buyshares.co.nz/2020/09/29/china-japan-and-us-controls-60-of-global-installations-of-industrial-robots/