Produkcja przyszłości: Możesz efektywnie reagować na wymagania klienta

793

System sterowania PSS 4000 umożliwia realizowanie indywidualnych, wysoko wydajnych i modułowych koncepcji automatyzacji. Innowacja w Wersji 16 oprogramowania PAS4000 teraz o wiele bardziej upraszcza standaryzację z użyciem maszyn modułowych.

System sterowania PSS 4000 stanowi odpowiedź na elastyczną i modułową produkcję przyszłości. Dzięki inteligentnemu i prostemu oprogramowaniu PAS4000, producenci instalacji mogą reagować szybko i elastycznie na zmieniające się warunki rynkowe i wprowadzać niezbędne adaptacje do wydajności modułów. Dzięki podzespołom dostosowanym do twoich wymagań możesz szybko wdrażać zmiany i elastyczne procedury produkcji. System sterowania PSS4000 realizuje założenia Industry 4.0, a także sprawia, że instalacje charakteryzują się dużą dostępnością na przestrzeni całego cyklu eksploatacji.

Spersonalizowana i wciąż ekonomiczna produkcja

Chcesz produkować w sposób spersonalizowany i oszczędny? Musisz mieć możliwość efektywnego zarządzania różnymi wersjami oprogramowania. Jest to jedyny sposób na uzyskanie wysokiej dostępności swoich linii produkcyjnych. Wersja 16 oprogramowania PAS4000 ułatwia standaryzację maszyn modułowych.

Łatwiejsza standaryzacja z wykorzystaniem maszyn modułowych

Kontrola konfiguracji za pośrednictwem parametrów aplikacji jest teraz rozszerzona o komponenty związane z bezpieczeństwem. W ten sposób możesz łatwo wdrażać koncepcje bezpieczeństwa maszyn modułowych w kilku wersjach lub o różnych modułach funkcjonalnych. Parametry aplikacji pozwalają systemowi sterowania na zorientowanie się w trakcie uruchomienia systemu, jaki sprzęt znajduje się w wybranej wersji (maszyny) i jakiej wersji programu należy użyć.

Dzięki czemu możliwe jest utworzenie indywidualnego programu PAS we wszystkich dostępnych wersjach i wybranie podczas odbioru technicznego odpowiedniej wersji rozszerzenia. Jako producent instalacji możesz zwiększyć produktywność oraz zoptymalizować procesy produkcji.

Proste konfigurowanie

Po skonfigurowaniu projektu, do instalacji można wprowadzić zmiany, tak aby nie było konieczne dostosowywanie programów użytkownika. Jeśli instalacja ma zostać udostępniona w różnych wersjach, niezbędna jest jedynie zmiana parametrów aplikacji. Projekt wystarczy utworzyć tylko jeden raz dla wszystkich wersji należących do instalacji.

Wielka zaleta: Możesz wykorzystać projekt, który został zatwierdzony dla kilku wersji. Suma kontrolna projektu pozostaje bez zmian. Wszystkie parametry aplikacji aktywujące poszczególne funkcje są objęte indywidualną sumą kontrolną.

Źródło: PILZ