Jakie są wyzwania w procesach projektowania szaf zabezpieczeń rozdzielni wysokich i najwyższych napięć?

735

Wiedza ekspercka staje się kluczowym elementem podczas tworzenia innowacji projektów. Oczekiwania inwestora dotyczące współtworzenia nowych rozwiązań, które odpowiadają na obecne i przyszłe trendy, są coraz większe. Głównym punktem wyjścia do wyznaczania nowych kierunków rozwoju jest zrozumienie obecnie obowiązujących standardów oraz wynikających z nich ograniczeń. Znajomość branży i otoczenia biznesowego często staje się istotniejsza niż czysta wiedza o produktach, ponieważ dla użytkownika końcowego liczy się przede wszystkim stworzenie unikalnego rozwiązania.

Powyższa reguła doskonale wpisuje się w realia związane z procesami projektowania stacji elektroenergetycznych WN/SN.Szafy zabezpieczeń rozdzielni wysokich i najwyższych napięć odgrywają tu istotną rolę, dlatego należy im poświecić szczególną uwagę podczas tworzenia dokumentacji projektowej.Właściwe zrozumienie tej roli oraz poznanie funkcjonalności szaf zabezpieczeń rozdzielni wysokich i najwyższych napięć w późniejszym etapie użytkowania jest podstawą do odpowiedniej konfiguracji konstrukcji na początku procesu.

„Podczas tworzenia projektu budowlanego pomieszczenia nastawni, można zauważyć tendencję do ograniczania powierzchni użytkowej w celu redukcji kosztów inwestycji. Powoduje to konieczność stosowania odpowiednio mniejszej liczby szaf, które muszą przyjąć 100% złożonej funkcjonalności. W szafach Rittal jesteśmy w stanie zapewnić trzy płaszczyzny montażowe, dzięki czemu maksymalizujemy możliwości zabudowy. Należy jednak pamiętać o ryzyku związanym z większą liczbą urządzeń aktywnych wewnątrz obudowy. Generują one wyższe straty cieplne, które należy odprowadzić” – mówi Damian Pytlak, IndustrySector Manager.

Rozwiązaniem, które nie zwiększa nakładów finansowych a jednoczenie doskonale sprawdza się pod względem zarządzania temperaturą wewnątrz szafy, jest wewnętrzna wentylacja grawitacyjna. Powstaje ona z właściwej kombinacji akcesoriów systemowych Rittal, takich jak wentylowany cokół, perforowany dach oraz podłoga. Urządzenia zabezpieczeniowe oraz kontrolno-pomiarowe montowane są zazwyczaj na pełnych ramach wychylnych 19” wewnątrz szaf. Ze względu na potrzebę ingerencji w obwody sygnalizacyjne, sterownicze i pomiarowe konieczny jest dostęp od strony listew zaciskowych zabezpieczenia, które znajdują się w tylnej części urządzenia. „W trakcie użytkowania szafy zabezpieczeń istotne jest zastosowanie ram wychylnych o dużej wytrzymałości konstrukcyjnej. W przypadku rozwiązań Rittal obciążalność zarówno pojedynczych ram, jak i zestawów montażowych ram wynosi do 350 kg. Elementem praktycznym, który dodatkowo pozytywnie wpływa na komfort i bezpieczeństwo pracy operatora, jest możliwość zastosowania blokady otwarcia ram wychylnych” – podkreśla Damian Pytlak.

Ze względu na konieczność odczytu parametrów z danego zabezpieczenia oraz stanów awaryjnych z diod sygnalizacyjnych umieszczonych na pulpicie zabezpieczenia, wymagane jest zastosowanie pełnego przeszklenia drzwi frontowych. Dedykowane szafy systemowe Rittal posiadają takie przeszklenie na maksymalnej powierzchni, które nie ogranicza odczytu. Często pojawiającym się wymogiem jest konieczność odczytu parametrów urządzeń zamontowanych za ramą wychylną. Aby uniknąć każdorazowego otwierania ramy, możemy zastosować tzw. częściową ramę wychylną, która konstrukcyjnie nie będzie zasłaniać komponentów zabudowanych za nią, a ich odczyt będzie możliwy nawet bez otwierania drzwi frontowych.

Potrzeba doprowadzenia kabli zasilających oraz sterowniczych do listew przyłączeniowych pociąga za sobą konieczność doboru odpowiedniego systemu prowadzenia okablowania, który powinien zapewnić ochronę przed zanieczyszczaniami i zapobiec przedostaniu się gryzoni do wnętrza szafy. Skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie dedykowanych przepustów szczotkowych – pełnią one funkcję ochronną i zarazem gwarantują wystarczający przepływ powietrza, który jest niezbędny w przypadku wentylacji grawitacyjnej.

Ze względów estetycznych oraz funkcjonalnych aparatura powinna być montowana na panelach maskujących, które instalowane są na ramie wychylnej. „Firma Rittal oferuje szerokie spektrum wysokości paneli, dzięki czemu możemy zoptymalizować konieczną liczbę sztuk do zastosowania” – dodaje Damian Pytlak. Poprzez wykorzystanie klamek typu „komfort” z systemem bezkluczykowego otwierania, którego zamek konstrukcyjnie bazuje na przycisku typu „moel”, zyskamy większą wygodę otwierania i zamykania drzwi szafy zabezpieczeń. Zamki te stanowią dobrą alternatywą dla standardowych uchwytów oraz zamków dwupiórkowych.

„Poprzez regularną współpracę z użytkownikami końcowymi oferujemy nie tylko nowoczesne i dopasowane rozwiązania, które sprawiają, że wdrożenie nowych rozwiązań przebiega szybciej i sprawniej, ale i unikatową wiedzę ekspercką. Świadome podejście do biznesu pozwala na łatwiejszą identyfikację przyszłych wyzwań, które są nieodłącznym elementem rozwoju i stanowi solidny fundament przy ich podejmowaniu” – podsumowuje Damian Pytlak.

Źródło: Rittal