Idealny zestaw sterownika i wizualizacji

790

Dzięki najnowszej wersji (v1.4) oprogramowania PASvisu można łatwo tworzyć wizualizację dla sterowników PNOZmulti. W ten sposób wszystkie wejścia i wyjścia kontrolowane przez podzespoły sprzętowe PNOZmulti można szybko i wygodnie dostosować do wymagań aplikacji.

Szybkie ponowne uruchomienie dzięki funkcji diagnostycznej

Dzięki bezpośredniemu połączeniu dostępna jest wygodna opcja diagnostyczna PASvisu. Najważniejsze zalety: Zminimalizowane przestoje dzięki szybkiemu restartowi.

Możliwość uwzględniania przyszłych zmian dzięki wykorzystaniu HTML5

Oprogramowanie PASvisu oparte na technologii sieciowej HTML5. Taka możliwość dostępna jest od wielu lat i stanowi podstawę dla przyszłych zmian w przypadku sieciowych narzędzi programowych. Oprogramowanie PASvisu jest doskonałym narzędziem na przyszłość.

Możesz również skorzystać z:

listy i dziennika diagnostycznego (eksportowalnych)
diagnostyki w formie bloków graficznych
zarządzania alarmami
obszernej biblioteki do obsługi i monitorowania

Źródło: PILZ