Pracownik znowu się pomylił? Optymalizacja produkcji z programem Narzędziownia PWSK

898

By zakład produkcyjny przynosił zyski, proces wytwórczy musi być w pełni zoptymalizowany. Przestoje na liniach produkcyjnych to ogromne straty dla przedsiębiorstwa, a w skrajnych przypadkach utrata kontrahentów i dobrej reputacji marki.

Jednym z głównych zadań managerów i specjalistów w fabrykach i zakładach produkcji jest optymalizacja czasu pracy oraz kontrola wydajności pracowników i urządzeń. Dobra organizacja pracy to podstawa sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego, a co za tym idzie – terminowa  realizacja zleceń generująca kolejne zamówienia.

Bardzo ważną kwestią podczas prac optymalizacyjnych jest taka organizacja ewidencji sprzętu używanego przez pracowników, narzędzi oraz elementów wykorzystywanych w procesie produkcji, by zminimalizować  ryzyko dodatkowych kosztów ponoszonych w wyniku trudności ustalenia odpowiedzialności za powierzone narzędzia. Do rozwiązania pozostaje też problem pomyłek ludzkich – generujących kolejne straty po stronie pracodawcy.

Tradycyjną metodą ewidencji był zeszyt wypożyczeń i zbieranie odręcznych podpisów pracowników odpowiedzialnych za sprzęt.  Postęp technologiczny sprawia, że obecnie firmy poszukują takich rozwiązań informatycznych, które zautomatyzują proces wydawania narzędzi oraz umożliwią usprawnienie procesu produkcji w ten sposób, by wyeliminować ryzyko pomyłek ludzkich.

Odpowiedzią na potrzebę automatyzacji ewidencji w zakładzie produkcyjnych jest program magazynowy Narzędziownia, opracowany przez zespół inżynierów PWSK. Oprogramowanie to pozwala na zintegrowanie w jednym systemie znakowania przedmiotów kodami kreskowymi z oznaczaniem narzędzi i części produkcyjnych za pomocą technologii RFID opartej na łączności radiowej.  Technologia RFID jest niezastąpiona wszędzie tam, gdzie kody kreskowe narażone są na ścieralność lub uszkodzenie. Znakowanie czipami radiowymi sprawdza się zarówno w przemyśle ciężkim, jak np. w spożywczym.

– Zaletą systemu magazynowego Narzędziownia PWSK jest możliwość wdrożenia go w prawie każdym zakładzie produkcyjnym, bez względu na branżę. Już dziś używany jest przez ponad 700 firm, m.in. przez FAKRO, Bombardier czy Stadler – mówi Jacek Krywult, Prezes PWSK, twórcy programu Narzędziownia. – Ten unikatowy na rynku system łączy nowoczesną technologię radiową z tradycyjnie używanymi kodami kreskowymi, co pozwala na łatwą ewidencję całego majątku firmy. Efektem wdrożenia Narzędziowni jest nie tylko oszczędność czasu pracy i optymalizacja procesu produkcji, ale też możliwość ustalenia odpowiedzialności za mienie pracodawcy oraz jego dokładnej lokalizacji, tak ważnej w przypadku wypożyczania sprzętu pracownikom.

Jaki więc powinien być nowoczesny program magazynowy? Które moduły oprogramowania są dziś koniecznością w zakładzie produkcyjnym?
– Bardzo ważną kwestią jest możliwość lokalizacji sprzętu i narzędzi oraz ewidencja elementów potrzebnych do produkcji – odpowiada Jacek Krywult. – Tam, gdzie ich brakuje lub nie można ich się doliczyć, firma musi ponosić kolejne koszty. Dzięki technologii RFID można w ciągu sekundy rozpoznać i zlokalizować kilkadziesiąt przedmiotów i poprzez jedno kliknięcie wystawić dokument przyjęcia, wydania czy inwentaryzacji. Skraca to w ogromnej mierze czas pracy, który potrzebny był tradycyjnie przy tego typu czynnościach ewidencyjnych. A przecież czas to pieniądz – wie o tym każdy, kto kiedykolwiek odpowiadał za terminowość realizacji zleceń. Warto więc, myśląc o optymalizacji czasu pracy, pamiętać, że tam gdzie kuleje ewidencja, wcześniej czy później pojawią się braki w stanach magazynowych. Dziś można temu zapobiegać stosując nowe technologie – a co za tym idzie – zyskiwać, a nie tracić pieniądze – podsumowuje Prezes PWSK.

Więcej informacji: www.rfidpolska.pl