Czujniki i przetworniki pomiarowe w obiektach energetyki zawodoweji elektrociepłowniach

696

Czujniki i przetworniki pomiarowe w obiektach energetyki zawodowej i elektrociepłowniach. W obiektach energetyki zawodowej, jak i w elektrociepłowniach przemysłowych, jakość wody ma kluczowe znaczenie w eksploatacji bloków parowych, ponieważ tylko media o odpowiednich parametrach fizykochemicznych i wolne od zanieczyszczeń gwarantują długi czas niezawodnej eksploatacji urządzeń. Jakość wody i pary jest warunkiem koniecznym odpowiedniej ochrony przed korozją elementów kotłów oraz rurociągów, zanieczyszczeniem osadami elementów obiegu wodno-parowego, a także ochrony turbiny przed powstawaniem osadów na łopatkach wirników.

Czujniki i przetworniki pomiarowe

Sensoryka dostarczana przez Endress+Hauser od 2004 roku opiera się na cyfrowych czujnikach Memosens, w których wartość mierzona przetwarzania jest w samym czujniku, a następnie przesyłana do przetwornika pomiarowego w postaci sygnału cyfrowego. Przejście z analogowej na cyfrową transmisję sygnałów praktycznie wyeliminowało problem kompatybilności elektromagnetycznej czujników oraz zakłóceń od zewnętrznych pól elektromagnetycznych.

Pierwszą grupą czujników, dla których właśnie ten problem był najdotkliwiej odczuwany, były elektrody pH, w których fizycznym sygnałem mierzonym wytwarzanym w sensorze jest sygnał mV generowany ze źródła o znikomej wydajności i wysokiej rezystancji wewnętrznej rzędu GΩ. W rezultacie, był to sygnał ekstremalnie podatny na zakłócenia i dopuszczający transmisję tylko na bardzo bliskie odległości. Czujniki Memosens®, oprócz własnego układu przetwarzania a/c, posiadają również wbudowaną pamięć, dzięki czemu dane kalibracyjne i diagnostyczne są zapisywane bezpośrednio w samym czujniku i odczytywane przez przetwornik pomiarowy. Ta cecha umożliwia wcześniejsze przygotowanie rezerwowych, skalibrowanych czujników, które – w razie potrzeby wymiany awaryjnej czujnika pracującego lub jego konserwacji – mogą być zainstalowane w układzie pomiarowym przez personel nieposiadający specjalnych kwalifikacji w zakresie obsługi i kalibracji urządzeń analitycznych.

Czujnik pH

W układach analizy pH w obiegu parowym najczęściej stosuje się cyfrowe elektrody pomiarowe typu Orbisint CPS11D, z żelowym systemem referencyjnym w wykonaniu z dodatkowym pierścieniem solnym, umożliwiającym pracę w wodzie o niskiej przewodności, poniżej 0,2 μS/cm. Takie wykonanie czujnika umożliwia pomiar w zakresie 2-12 pH, co pokrywa wszystkie zastosowania w wodzie demineralizowanej, zarówno w obiegach wodno-parowych jak również na SUW. W przeszłości, w tego rodzaju punktach pomiarowych popularne były również elektrody z ciekłym elektrolitem części referencyjnej, jednak obecnie przy analizie w obiegach kotłowych odstępuje się od nich ze względu na uciążliwą eksploatację, wynikającą z konieczności zachowania wysokiej szczelności układów dozowania KCl.

Przetworniki pomiarowe Liquiline

Wszystkie czujniki Endress+Hauser z łączem Memosens® współpracują z przetwornikami pomiarowymi Liquiline CM442, które automatycznie rozpoznają rodzaj podłączonego czujnika i odczytują jego dane kalibracyjne i diagnostyczne z elektronicznej pamięci umiejscowionej w głowicy czujnika. W ten sposób zainstalowany sensor jest gotowy do pracy natychmiast, a czas bez pomiaru z powodu konserwacji czujnika wynosi dosłownie kilka sekund. Dodatkowo, dzięki np. zintegrowanym algorytmom dla przewodności (według VGB) zapisanym w oprogramowaniu przetworników, uzyskiwane wyniki są zgodne z odpowiednimi wytycznymi. Ważne jest też bezproblemowe integrowanie do każdego systemu nadrzędnej kontroli procesu poprzez 0/4… 20 mA, HART, PROFIBUS DP, Modbus TCP, Modbus RS485, Ethernet IP i web serwer.

Dowiedz się więcej: https://eh.digital/3kqtlSd

Autor:

Janusz Zajączkowski

Industry manager, branża energetyczna