Bezpieczniejsze dynamiczne interakcje

130

Podczas zautomatyzowanego przeładunku materiałów między komórką robota a pojazdem kierowanym automatycznie, należy uniemożliwić niepostrzeżone wejście osób do strefy niebezpiecznej. Innowacyjne rozwiązanie Leuze zabezpiecza stacje przeładunkowe za pomocą dynamicznej korekty pola ochronnego. Dzięki temu stają się zbędne dodatkowe środki bezpieczeństwa, takie jak bariery i ogrodzenia.

Laserowe skanery bezpieczeństwa monitorują cały obszar stacji przeładunkowej dla komórki robota i pojazdu AGV. Ich pola ochronne wykrywają wejście oraz obecność osób. Kontur pojazdu AGV jest dynamicznie maskowany poza polami ochronnymi, podczas przejazdu przez ten obszar. Oznacza to, że stacja jest całkowicie bezpieczna przez cały czas.

Program bezpieczeństwa dynamicznie dostosowuje pole ochronne wokół poruszającego się pojazdu AGV. Dzięki temu może on automatycznie wjechać do stacji, przenieść materiał na miejsce przeładunku, a następnie ponownie opuścić stację.

Istnieje również możliwość wjazdu pojazdu AGV po łuku. W tym przypadku dwa laserowe skanery bezpieczeństwa RSL 400 są zainstalowane w linii po lewej i prawej stronie komórki robota.

Pełna automatyzacja bez ryzyka

W inteligentnych fabrykach przepływ towarów jest całkowicie zautomatyzowany. Oznacza to, że materiały do produkcji w przygotowanych pojemnikach są udostępniane na miejscach przeładunku, często nazywanych w Niemczech supermarketami. Powiadomienia o zapotrzebowaniu na materiały są wysyłane w formie cyfrowej bezpośrednio z obszaru produkcji. Pojazdy kierowane automatycznie (AGV) wykorzystuje się do dostarczania wymaganych podzespołów do komórek robotów i odbierania przetworzonych komponentów. Tam gdzie pojazdy AGV wchodzą w interakcję z komórkami robotów zautomatyzowane procesy na stacjach przeładunkowych muszą być zaprojektowane tak, aby były zarówno wolne od ryzyka, jak i wydajne. Można to osiągnąć tylko dzięki niezawodnym rozwiązaniom bezpieczeństwa: Pojazdy AGV przejeżdżają strefy niebezpieczne bez przerywania pracy w komórkach robotów, a ludzie w żadnym razie nie mogą wejść do tych obszarów niezauważeni. Dlatego też specjaliści ds. czujników z Leuze opracowali innowacyjną koncepcję bezpieczeństwa, która jest dostosowana do wymagań stacji przeładunkowych w inteligentnych środowiskach produkcyjnych. Podejście to opiera się na dynamicznej korekcie pola ochronnego wokół pojazdu AGV podczas transportu materiałów.

Systemy muszą być kompatybilne

Zautomatyzowany transfer materiałów między pojazdem AGV a robotem wymaga kompleksowego spojrzenia na funkcje bezpieczeństwa na stacjach przeładunkowych. Obejmuje to wjazd pojazdu AGV do stacji, dojazd do pozycji transferu oraz opuszczenie obszaru stacji. Same pojazdy AGV posiadają zabezpieczenia w postaci wbudowanych czujników, na przykład laserowych skanerów bezpieczeństwa. Komórki robotów są wyposażone w czujniki, które rozpoznają, czy osoba zbliża się do obszaru roboczego w strefie zagrożenia. Jednak w przypadku zautomatyzowanego przeładunku materiału między pojazdem AGV a robotem, różne jednostki sterujące systemów biorących udział w procesie (komórka robota, AGV i sterowanie przepływem materiału) muszą mieć możliwość komunikowania się między sobą. Co więcej, muszą one być zestrojone w taki sposób, aby zagwarantować bezpieczeństwo i niezawodność podczas całego cyklu. Można to osiągnąć tylko poprzez ścisłą koordynację między wieloma współpracującymi działami. Oprócz zakładowych planistów, kierowników ds. logistyki oraz specjalistów ds. BHP, na tym etapie w znacznym stopniu do sukcesu przyczynia się również dział IT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj