BALLUFF. Magnetostrykcyjny czujnik położenia liniowego do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem

959

Zawory sterujące i odcinające są wykorzystywane do przesyłania ropy naftowej i gazu w rafineriach i zakładach petrochemicznych. Pozycja zaworu jest regulowana z wykorzystaniem systemów pomiaru położenia, ponieważ są one wyjątkowo niezawodne, zwłaszcza w ciężkich warunkach pracy. Gdy ochrona przeciwwybuchowa ma najwyższy priorytet, nowy, certyfikowany system pomiaru położenia BTL7-T500 firmy Balluff jest właściwym wyborem.

Dzięki licznym międzynarodowym zatwierdzeniom, takim jak ATEX i IECex, BTL7-T500 oferuje szeroki zakres zastosowań, wysoką niezawodność i bezpieczną pracę w strefach zagrożonych wybuchem 0 i 1. Oznacza to, że może być stosowany np. do ciągłego pomiaru poziomu w zbiornikach w rafineriach.

Interfejs Profibus cechuje duża elastyczność. System pomiaru położenia można szybko zaadaptować, co skraca czas instalacji i zapewnia szybką diagnostykę. Skraca to czas uruchamiania i serwisowania systemów. Transmisja danych i zasilania jest realizowana po tym samym kablu.

Bezkontaktowy, a tym samym odporny na zużycie magnetostrykcyjny system pomiarowy w obudowie ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP 67 jest odporny na zanieczyszczenia, udary mechaniczne do 100 g i wibracje do 12 g. Dzięki rozdzielczości równej 1 µm i powtarzalności 10 µm zapewnia dużą dokładność pomiaru oraz stanowi idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest równoczesne prowadzenie pomiaru szybkości i położenia.

Przetworniki liniowe magnetostrykcyjne BTL firmy Balluff w wersji prętowej oraz instalowane w cylindrach hydraulicznych, od dziesięcioleci udowadniają swoją niezawodność w najbardziej wymagających obszarach zastosowań. Ich zasada działania umożliwia instalację w hermetycznie zamkniętych obudowach. Informacje o położeniu są przesyłane bezkontaktowo za pośrednictwem pola magnetycznego.

Źródło: BALLUFF GmbH