4 główne obszary, w których wykorzystasz systemy wizyjne

303

Pakowanie jednostkowe ze wsparciem systemu wizyjnego

Zastosowanie systemu wizyjnego nie kończy się na procesie produkcji. Również podczas pakowania jego rola jest nieodzowna. System wizyjny odpowiada choćby za analizę położenia pakowanego wyrobu. Nieprawidłowe położenie może spowodować uszkodzenie wyrobu lub opakowania. Poza tym może ono zostać zinterpretowane przez odbiorcę jako objaw niechlujności producenta, co z pewnością nie przełoży się pozytywnie na PR marki. Ponadto system wizyjny określa, czy opakowanie odpowiada wzorcowi, a więc identyfikuje wszelkie ewentualne uszkodzenia.

Postrzeganie firmy jako solidnej, na której można polegać, to cel każdego z przedsiębiorstw. Niewątpliwie kontrola pakowania doskonale temu służy i pozwala uniknąć reklamacji.

Kompletacja również pod kontrolą

Dzisiejsze systemy wizyjne można wykorzystać również do kontroli procesu kompletacji, a więc lokowania produktów w opakowaniach zbiorczych. Posiadamy w ofercie system, który potrafi trafnie ocenić, czy w folii bądź innym opakowaniu zbiorczym znajduje się odpowiednia liczba produktów oraz sprawdzić, czy znajdują się one we właściwych pozycjach. Ocenie zostaje poddana także jakość opakowania zbiorczego. Odpowiednia konfiguracja systemu pozwala również dokonać oceny pod kątem parametrów określonych przez użytkownika.

Dobry system wizyjny do kontroli procesu kompletacji jest automatyczny i bezobsługowy.. Korzyści z użytkowania systemu na tym etapie są analogiczne do tych czerpanych z dokonywania oceny w fazie pakowania.

Systemy wizyjne ulegają coraz większemu upowszechnieniu. Korzyści wynikające z ich wykorzystania są dostrzegane przez rosnącą liczbę przedsiębiorców. Koncerny korzystają z nich chętnie z wielu powodów – nie tylko z tych wymienionych powyżej.

Źródło:COMMPLACE