Większa transparentność w dwóch słowach

204

Standard OPC UA ułatwia bardziej efektywną ocenę danych z maszyn i urządzeń. Operatorzy systemów mogą skorzystać z nowych możliwości dzięki czujnikom z certyfikatem Leuze OPC UA.

Technologia pozwala przenikać przez ściany piramidy

Niezależnie od tego, czy chodzi o Industry 4.0, IIoT czy komunikację „machine-to-machine” – maszyny, systemy i produkty mogą być połączone w sieć jedynie przy zastosowaniu odpowiednich standardów. Eksperci często wspominają w tym kontekście o piramidzie automatyki: w zależności od definicji sięga ona od najniższego poziomu, poziomu urządzeń, poprzez poziomy pola, sterowania i kontroli procesu, aż po wierzchołek piramidy, czyli poziom zarządzania. Standardy transferu danych pomiędzy poziomami piramidy są zróżnicowane: podczas gdy maszyny i urządzenia wymieniają dane między poziomami pola i sterowania za pomocą odpowiednich protokołów, takich jak IO-Link, PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT lub Ethernet TCP/IP, bezpośrednia droga do wyższych poziomów piramidy automatyki pozostaje zablokowana. Dzieje się tak, ponieważ ani magistrala polowa nie jest skalowalna aż do poziomu chmury, ani protokoły takie jak MQTT nie są w stanie komunikować się z poziomem polowym. OPC UA (UA = Unified Architecture) jest rozwiązaniem wypełniającym tę lukę. Czujniki Leuze z certyfikatem OPC UA umożliwiają operatorom systemów wykorzystywanie dodatkowych opcji.

Większa transparentność

Z pola do chmury

Do tej pory nie mieliśmy uniwersalnego protokołu, który umożliwiałby komunikację wszystkim, znajdującym się na różnych poziomach maszynom, urządzeniom oraz serwerom. Powodem jest to, że protokoły muszą spełniać wymagania, które są bardzo specyficzne dla danego poziomu. Nie można wszystkiego replikować w jednym protokole. Trzeba przy tym pamiętać że, maszyny i urządzenia generują wiele cennych danych. Jednakże poziomy, które mogłyby wykorzystywać te dane, często nie mają bezpośredniego dostępu i możliwości interpretacji tych danych. To właśnie tutaj OPC UA umożliwia stworzenie połączeń. Nie jest to protokół, ale ramy techniczne, zbiór technologii. Zasada działania polega na tym, że OPC UA wykorzystuje model informacyjny do zdefiniowania przesyłanych danych. Standard określa uprawnienia dostępu na poziomie komunikacji i definiuje protokół wymiany danych. W efekcie dotychczasowe bariery oddzielające poziomy piramidy automatyki stają się przenikalne, co pozwala stworzyć otwartą strukturę sieciową. Jako swobodnie dostępne oprogramowanie open source, OPC UA funkcjonuje niezależnie od producentów i platform oprogramowania.

W większości przypadków czas potrzebny do identyfikacji wadliwych etykiet lub niesprawnych skanerów jest znacznie dłuższy bez OPC UA.

Szybsza instalacja

Aby wymiana danych była możliwa na wszystkich poziomach piramidy automatyki, dane te muszą być systematycznie przygotowywane i udostępniane. Ponieważ nawet jeśli zdefiniowane są standardy komunikacji, obowiązuje następująca zasada: kiedy urządzenie wyprowadza sekwencję liczbową, odbiornik wymaga użycia metadanych. Tylko w ten sposób dany ciąg liczbowy może być prawidłowo interpretowany, na przykład jako jednostka. Tutaj zastosowanie znajduje model informacyjny OPC Foundation. Interpretuje on podłączone urządzenia jako sieć różnych obiektów. Najpierw regulowane są relacje między węzłami. Na drugim etapie definiowane są atrybuty standardowe – są to minimalne wymagania pozwalające na rozpoznanie urządzenia w sieci. Dodatkowo można zdefiniować atrybuty specjalne, takie jak możliwości i czynności maszyn. W ten sposób powstaje struktura, która może być odczytywana automatycznie. W rezultacie dane mogą być teraz odczytywane i interpretowane przez inne urządzenia wykorzystujące OPC UA. Praktycznym ułatwieniem jest to, że standardy przemysłowe są ogólnodostępne, a zatem producenci nie muszą od podstaw tworzyć specyfikacji dla każdego urządzenia. Te towarzyszące specyfikacje opisują, jak na przykład definiowane są czytniki kodów kreskowych 1D oraz jakie wartości i dane o zdarzeniach są przez nie dostarczane. Są one udostępniane do pobrania przez OPC Foundation w formacie PDF i XML. Oznacza to, że specyfikacje są czytelne dla maszyn i nie muszą być wprowadzane ręcznie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj