Nowy sterownik Sysmac AI skraca czas przestojów i wydłuża okres eksploatacji sprzętu.

695

Rozwiązanie z zakresu sztucznej inteligencji wydłuża okres eksploatacji sprzętu poprzez gromadzenie, analizowanie i wykorzystywanie danych dotyczących urządzeń „Edge” w sterowniku, jak również zapobiega awariom dzięki funkcji wykrywania nieprawidłowości.

Nowe rozwiązanie z dziedziny serwisu prewencyjnego i sterowania jest już w ofercie firmy Omron Industrial Automation Europe. Jest to pierwszy w branży* sterownik do automatyzacji maszyn wykorzystujący technologię AI z biblioteką Sysmac, który łączy funkcje sterowania liniami produkcyjnymi i sprzętem oraz funkcje przetwarzania AI w zakładach produkcyjnych w czasie rzeczywistym.

Zadaniem tego wydajnego rozwiązania jest wczesne wykrywanie problemów i natychmiastowe podejmowanie działań w celu ich rozwiązania, w wyniku czego zmniejsza się ryzyko przestojów i uszkodzenia sprzętu. Wykorzystanie zaawansowanej technologii oraz pomocy zespołu specjalistów ds. danych ułatwi klientom serwis prewencyjny i zapobieganie nagłym przestojom.

Nowy sterownik AI całkowicie automatyzuje proces pozyskiwania nieprzetworzonych danych z maszyn, działając na ich „obrzeżach” (ang. edge), co wpływa na zwiększenie dokładności i spójności danych. Dodatkowo sterownik automatycznie tworzy modele danych na podstawie analizy korelacji oraz monitoruje stan maszyny w oparciu o te modele. Bez procesu automatyzacji wytwórcy maszyn oraz ich operatorzy musieliby wypracować własne procedury analityczne i optymalizacyjne w celu uniknięcia kosztów wynikających z zarządzania danymi w chmurze.

Funkcja AI w sterowniku umożliwia wykrywanie nieprawidłowości w pracy maszyny bez konieczności specjalnego programowania sterownika do wykonywania tej czynności. Jako że na obecność problemu może wskazywać wiele różnych czynników i pomiarów, automatyzacja procesu ekstrakcji cech pozwala zaoszczędzić sporą ilość czasu i zasobów. Kluczem do ograniczenia kosztów dla użytkowników końcowych jest wykorzystanie wyników uczenia się maszyn podczas produkcji.

Nasze unikalne podejście do sterowania w oparciu o AI nie polega na stosowaniu rozwiązań chmurowych, lecz wymaga wykorzystania sprzętu, oprogramowania i zasobów ludzkich. Łączność internetowa nie jest konieczna. Sprzęt oparty jest na procesorach Sysmac NY5 IPC i NX7 oraz zawiera elementy dla zastosowań AI firmy Omron, bibliotekę wstępnie zaprogramowanych bloków funkcyjnych serwisu prewencyjnego stworzonych według informacji know-how zebranych z typowych aplikacji. Stosowanych jest również kilka dodatkowych funkcji AI, takich jak baza danych dla szeregów czasowych, która umożliwia szybkie zbieranie i gromadzenie danych dotyczących szeregów, zsynchronizowanych z cyklem kontrolnym, oraz silnik AI, który z dużą prędkością i dokładnością wykrywa nieprawidłowości na podstawie danych.

Poprzez współpracę z klientami firma dąży do realizacji oryginalnej i innowacyjnej koncepcji produkcyjnej pod nazwą „innovative-Automation”. Wykorzystanie sterownika AI i biblioteki Sysmac wpływa na przyspieszenie realizacji inteligentnych rozwiązań w zakresie automatyzacji. Dzięki temu możliwe jest stworzenie fabryki przyszłości, w której ludzie i maszyny pracują w pełnej harmonii — ograniczając czas przestojów maszyn, maksymalizując wydajność i redukując wadliwość sprzętu do poziomu zerowego.

*1) Na podstawie badań firmy OMRON przeprowadzonych w listopadzie 2016 r.
Źródło: Omron