Napęd silnikowy: Kluczowy gracz w predykcyjnym utrzymaniu ruchu

554

Predykcyjne utrzymanie ruchu jest szybko uznawane za jedno z łatwiejszych do wykorzystania zastosowań popularnej, ale nie zawsze łatwej do zdefiniowania koncepcji w przemyśle – cyfryzacji. Znana również jako Przemysł 4.0, cyfryzacja pozostaje szerokim pojęciem, które może być trudne do uzasadnienia pod względem inwestycyjnym. Jednak jeden aspekt cyfryzacji wyróżnia się jako warty szybkiego i poważnego rozważenia: predykcyjne utrzymanie ruchu. Konserwacja predykcyjna może zaoszczędzić miliony dolarów utraconej produkcji dzięki zapobieganiu przestojom linii produkcyjnych. W naszym raporcie na temat konserwacji predykcyjnej, badacze z Interact Analysis skupili się na zdolności napędów silnikowych do przeprowadzania diagnostyki predykcyjnej nie tylko dla siebie, ale również dla sprzętu, którym sterują, potencjalnie oszczędzając miliony na przestojach maszyn.

Technologia ta, choć jest na wczesnym etapie rozwoju, ma stać się kluczowym czynnikiem umożliwiającym realizację inicjatyw w zakresie konserwacji predykcyjnej, ponieważ otwiera nowy strumień danych, z którego mogą korzystać zarówno producenci OEM, jak i użytkownicy końcowi.

Więcej niż tylko napęd

Napędy silnikowe mogą być bardzo zaawansowanymi urządzeniami, zdolnymi do samodzielnej diagnostyki i wysyłania sygnałów ostrzegających inżynierów o konieczności przeprowadzenia konserwacji, co pozwala uniknąć awarii i późniejszych kosztownych przestojów maszyn. Firmy takie jak Siemens dostrzegły potencjał tej technologii konserwacji predykcyjnej i oferują ją jako usługę dla użytkowników końcowych za pośrednictwem swojej platformy digitalizacji o nazwie Analyze MyDrives. Napędy mogą jednak robić więcej niż tylko diagnostykę samych siebie. Na przykład, mogą monitorować stan silnika, którym sterują, mierząc napięcie i prąd, którego silnik potrzebuje do wykonania zadania w czasie rzeczywistym. Dane te są wykorzystywane do sterowania momentem obrotowym i prędkością silnika, ale mogą być również wykorzystywane do identyfikacji zbliżającej się awarii komponentu w silniku.

gospodarka cyfrowa

Sprzedawcy napędów będą twierdzić, że pomiary napięcia i prądu dają bardziej zaawansowany wgląd w awarię silnika niż standardowe monitorowanie drgań. Ponieważ producenci OEM i użytkownicy końcowi zaczynają dostrzegać wartość danych przechowywanych w inteligentnych urządzeniach napędzających ich systemy, niektórzy producenci napędów opracowują oprogramowanie dla swoich produktów, które ma na celu ułatwienie procesu gromadzenia, organizowania i monitorowania trendów w tych danych. Jednym z najwcześniejszych pionierów tej technologii i jednym z najsilniejszych głosów jest firma Danfoss. Firma już wprowadziła tę technologię na pokład swojego VLT AutomationDrive i jest to świetny przykład tego trendu w działaniu.

Kluczowe kwestie dla sprzedawców napędów

Sprzedawcy oferujący napędy wyposażone w oprogramowanie do konserwacji predykcyjnej muszą zadać sobie następujące pytania:

Jakie dane będą przechwytywane i w jaki sposób?

Gdzie te dane będą analizowane?

Jaka opcja jest najbardziej efektywna kosztowo?

Pytania te mają znaczenie w kontekście możliwości napędu z punktu widzenia konserwacji predykcyjnej. W tym zakresie sprzedawcy muszą być gotowi do reagowania na potrzeby użytkowników końcowych podczas opracowywania swoich produktów.