Na co zwrócić uwagę podczas doboru szkolenia z czujników przemysłowych

1112

Różnego rodzaju czujniki są istotnym elementem systemów automatyki przemysłowej. To one odpowiadają za zbieranie danych, niezbędnych do procesów przetwarzania informacji przez np. sterowniki logiczne. Na rynku dostępnych jest wiele różnych rodzajów czujników. Takich jak np. czujniki pojemnościowe, optyczne czy indukcyjne, enkodery czy czujniki wizyjne.

Czujniki indukcyjne zasilane mogą być napięciem stałym, o wartości np. 10 – 30 V lub też przemiennym, o wartości np. 90-250 V. Istnieje wiele różnych urządzeń tego typu, jednak typowe mają kształt cylindryczny lub kwadratowy. Cylindryczne to np. M8, M12, M18 czy M30. Czujniki mogą być nieosłonięte lub osłonięte, a zależy to od modelu. To jak połączone są czujniki zależy od przewodów lub złącza pionowego. O tym, czy czujnik zadziałał czy nie, informuje dioda LED. W konstrukcji czujnika istotne są zabezpieczenia nadprądowe. Czujniki mogą mieć różne sygnały wyjściowe. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie szerokiego zastosowania w automatyce przemysłowej. Najczęściej w fabrykach spotyka się czujniki z wyjściem dwustanowym. Wskazują one na obecność lub brak danego czynnika. Sygnał wyjściowy zależny jest od odległości czujnika od inicjatora.

Kolejną grupą czujników są czujniki pojemnościowe. Cechuje je impedancja, która zmienia się wraz ze zmieniającą się pojemnością całego układu w stosunku do materiału wykrywanego. Może to być metal lub ciecz. Im mniejsza stała dielektryczna substancji, tym mniejsza odległość niezbędna do zadziałania czujnika pojemnościowego. Czujniki tego typu wykorzystywane są do mierzenia poziomu w zbiornikach. Stan danego czujnika zmienia się przy zadanym poziomie. Istotną rolę odgrywa tutaj oscylator. Jest on wzbudzany przy określonej pojemności układu. Pojemność ta zmienia wykrywane medium. W skład konstrukcji czujnika wchodzi także wzmacniacz oraz wyjściowy stopień tranzystorowy. Czujniki pojemnościowe wykorzystujemy: w procesach związanych ze stabilizowaniem poziomu medium (cieczy lub materiału sypkiego), podczas zliczania detali, wykrywania przesuwu, detekcji położenia.

Kolejną bardzo popularną grupą czujników są czujniki optyczne. Zespół takiego czujnika zbudowany jest zazwyczaj z nadajnika modulowanego promieniowania podczerwonego (IR), odbiornika i czułego detektora promieniowania IR. Wyróżniamy trzy podstawowe typy czujników optycznych: z zespolonym nadajnikiem i odbiornikiem, czujniki mające za zadanie rejestrowanie obecności przedmiotu jasnego znajdującego się w pobliżu sensora (odbicie światła), a także urządzenia z oddzielnymi odbiornikami i nadajnikami. Wszystkie typy mogą być umieszczone we wspólnej obudowie tak, że wydają się być jednym urządzeniem.

Szkolenie z czujników przemysłowych, czyli inaczej mówiąc – sensoryki, powinno spełniać kilka podstawowych standardów. Ważne są warunki szkolenia. Nie każda firma szkoleniowa ma odpowiednio wyposażone laboratorium. Warto, aby laboratorium sensoryki posiadało sprzęt od kilku różnych dostawców, nie zaś tylko jednego. W grę wchodzą tutaj takie firmy jak Turck, IFM Electronic, Balluff itp.

Szkolenie czujniki przemysłowe EMT Systems Sp. z o. o.

Konieczne jest także zwrócenie uwagi na następujące elementy [1]:
●    Możliwość zdobycia praktycznej wiedzy dzięki licznym ćwiczeniom z realnym sprzętem.
●    Bogatą dokumentację szkoleniową przygotowaną przez specjalistów w dziedzinie czujników przemysłowych i robotów przemysłowych.
●    Unikalne techniki dydaktyczne wykorzystujące multimedialne pomoce dydaktyczne.
●    Doświadczonych wykładowców z działów utrzymania ruchu oraz firm projektowych oraz będących autorami literatury fachowej w tej dziedzinie.
●    Kompleksową organizację oraz stałą opiekę nad przebiegiem całości szkolenia.
●    Fachowość, rzetelność i dobrą atmosferę w trakcie szkolenia.
●    Catering.

Każdy z tych elementów wpływa bezpośrednio na odbiór wiedzy przez kursantów, łatwość zapamiętywania poszczególnych zagadnień oraz trwałość nabywanych umiejętności.
Szkolenia z czujników przemysłowych kierowane są do kadry technicznej i inżynierskiej, projektantów, konstruktorów i technologów oraz osób zainteresowanych pozyskaniem wiadomości z zakresu sensoryki. Do najistotniejszych elementów szkolenia należą ćwiczenia praktyczne, na których budowane są własne układy automatyki oparte o sensorykę przemysłową. Pozwalają one na szczegółowe zapoznanie się z rodzajami, zasadą działania czujników różnego typu oraz zdobycie umiejętności doboru i odpowiedniej instalacji sprzętu tego typu w różnych aplikacjach. Zaletą szkoleń organizowanych przez niezależnych dostawców, nie zaś producentów sprzętu, jest to, że zdobyta w trakcie tego szkolenia wiedza jest niezależna od zastosowanego sprzętu, gdyż odnosi się do uniwersalnego otwartego standardu przemysłowego.

Wybierając szkolenie z sensoryki przemysłowej warto także zwrócić uwagę na to, na którą grupę czujników dany kurs kładzie nacisk. Może się bowiem okazać, że jest to inna grupa niż ta, na której nam zależy – w oparciu np. o czujniki wykorzystywane w zakładzie produkcyjnym pracodawcy. Konieczne jest więc zapoznanie się ze sprzętem, którego obsługę chcemy opanować i dopiero na tej podstawie dokonywanie ostatecznego wyboru pozycji szkoleniowej.

Autor: mgr inż. Agnieszka Hyla, konsultantka ds. optymalizacji produkcji w Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems sp. z o. o., doktorantka Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

Źródła:
[1] Szkolenia z czujników przemysłowych, http://emt-systems.pl/sensoryka-szkolenia-kursy.html, dostęp z dnia 18.09.2017

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj