Biuletyn informacyjny Eaton wyjaśnia, jak odpowiednio dobrać wyłączniki RCD i przetwornice częstotliwości.

800

Najnowszy biuletyn informacyjny Eaton, zatytułowany „Zwiększ niezawodność dzięki odpowiednim zabezpieczeniom napędów”, radzi konstruktorom maszyn, jak uniknąć błędnego załączania wyłączników różnicowoprądowych w układach z napędami o zmiennej częstotliwości.

Montaż odpowiednio dobranego wyłącznika RCD gwarantuje najwyższy możliwy poziom ochrony zarówno maszyny, jak i operatora. Dodatkowo użytkownicy czerpią korzyści z wyjątkowo wydajnego sterowania silnikiem.

„Branża produkcyjna musi stale zwiększać swoją wydajność energetyczną, w związku z czym nowoczesne maszyny coraz częściej wykorzystują napędy regulowane częstotliwościowo” – mówi Peter-Lukas Genowitz, kierownik produktu ds. wyłączników RCCB w Eaton. „Może to jednak stanowić pewną przeszkodę w przypadku elektrycznych urządzeń ochronnych, takich jak wyłączniki różnicowoprądowe (RCD). Użycie niewłaściwego rodzaju wyłącznika RCD może być fatalne w skutkach – wyłącznik może załączać się bez potrzeby, może też dojść do całkowitej utraty funkcji ochronnej. To może prowadzić do kosztownych przestojów i zagrożenia dla personelu obsługującego sprzęt”.

To trzeci biuletyn poświęcony tematom związanym z prądem różnicowym. Przedstawia w zarysie zasady dobierania wyłącznika RCD na podstawie analizy wszystkich możliwych scenariuszy pojawienia się prądu różnicowego, która pozwala rozważyć optymalne rozwiązania dla każdego z nich. Omówiono w nim także cyfrowe wyłączniki RCD, które lepiej radzą sobie z sygnalizowaniem zbliżających się zwarć, poprawiając wydajność maszyny i wydłużając czas jej sprawności. Biuletyn wyjaśnia też możliwe przyczyny powstawania dużych prądów upływowych i przedstawia najlepsze sposoby ich ograniczania.

Napędy o zmiennej częstotliwości pozwalają osiągnąć wyższą wydajność produkcji. Jednak nawet w czasie standardowej eksploatacji obwody takich napędów mogą generować niemożliwy do uniknięcia prąd upływowy o wysokiej częstotliwości, który będzie powodował niepotrzebne rozłączanieobwodu, jeśli zainstalowano nieodpowiedni wyłącznik RCD. W biuletynie objaśniono podstawową zasadę działania przetwornic częstotliwości. Przedstawiono również, w jaki sposób powstaje w nich dodatkowy prąd upływowy i wskazano rodzaje wyłączników RCD, jakie należy zastosować.

Cykl życia produktów jest coraz krótszy, w związku z czym od inżynierów i przedsiębiorstw oczekuje się coraz intensywniejszego poprawiania wydajności i zdolności produkcyjnych. Eaton opracował konfigurator PowerXL™, nieskomplikowany program dostępny online, dzięki któremu inżynierowie mogą szybko wybrać odpowiedni do danego zastosowania napęd oraz dopasowaną do niego aparaturę rozdzielczą, zabezpieczenia, dławiki i filtry, wraz z numerami katalogowymi poszczególnych artykułów.

„Konfigurator PowerXL pomaga też inżynierom w doborze właściwego wyłącznika RCD. Na podstawie wybranego napędu program wskaże zalecany rodzaj i wielkość wyłącznika” – podsumowuje Peter-Lukas Genowitz. „Inżynier musi jedynie określić wymagania w zakresie ochrony, w zależności od których zastosowany zostanie wyłącznik 30 mA w roli dodatkowego zabezpieczenia albo 300 mA jako zabezpieczenie zwarciowe”.

Poza cyfrowymi i analogowymi wyłącznikami RCD oferta Eaton wyróżnia się szerokim asortymentem najlepszych na rynku produktów i rozwiązań, w tym wyłączników MCB, MCCB i ACB oraz bezpieczników  topikowych i hydromagnetycznych. To sprawia, że Eaton znajduje się w doskonałej pozycji, by sprostać wszelkim wymaganiom konstruktorów maszyn w zakresie bezpieczeństwa obwodów elektrycznych – od specyfikacji i doboru, po instalację i obsługę.

Biuletyn można pobrać bezpłatnie ze strony www.eaton.pl/rcd-drives.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.eaton.pl. Aktualności dostępne są na kanale (@ETN_EMEA) komunikatora Twitter oraz na stronie firmy (Eaton EMEA) w serwisie LinkedIn.