Jak „torturowane” są zaciski Push-in zanim dopuszczone zostaną do produkcji seryjnej?

1010

Niezawodne połączenia to codzienne motto Phoenix Contact. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest jakość produktów. Nie ograniczamy się do kontroli jakości w gotowych produktach, lecz świadomie i odpowiedzialnie tworzymy ją na każdym etapie produkcji. Nie wiemy przecież gdzie trafią nasze zaciski, a chcemy być przygotowani na każdą możliwą okoliczność i miejsce zastosowania.

A trafiają one do trudnych warunków środowiskowych takich jak:

  • strefy zagrożone wybuchem
  • pojazdy szynowe (ciągle poddawane drganiom i wstrząsom)
  • w różne strefy klimatyczne gdzie temperatura otoczenia sięga minus lub plus 60oC.

Aby sprostać tym wymaganiom zaciski badane są nie tylko zgodnie z wytycznymi norm przemysłowych, ale również brane są pod uwagę wymagania norm i standardów z całego świata gwarantując stabilność i niezmienność parametrów połączenia. Najwyższą jakość produktów potwierdzają liczne badania prowadzone w we własnym akredytowanym laboratorium oraz w zewnętrznych laboratoriach branżowych.

Odporność na szok termiczny

Jednym z ważniejszych testów jest sprawdzenie odporności zacisków na szok termiczny. Złącza z zaciskami Push-in poddaje się gwałtownym zmianom temperatury poprzez naprzemienne umieszczanie w dwóch komorach klimatycznych. Temperatury w komorach to górna i dolna wartość temperatury granicznej złączki szynowej. Z reguły jest to zakres temperatur od -60°C do +100°C.Czas przebywania w każdej komorze klimatycznej wynosi 45 minut, natomiast przeniesienie z komory do komory trwa tylko kilka sekund. Przeprowadzanych jest 100 cykli zmian.

Odporność zacisków na drgania i wstrząsy

Zaciski Push-in spełniają te wysokie wymagania w zakresie odporności na wibrację i dodatkowo wstrząsyKolejnym ważnym testem jest odporność zacisków na drgania i wstrząsy. Badania wykonuje się w zakresie częstotliwości od 5 Hz do 150 Hz przy przyspieszeniu do 5,72 m/s². Części są badane w trzech osiach (x, y, z). Przerwy połączenia podczas badania powyżej 1 µs są niedopuszczalne. Zaciski Push-in spełniają te wysokie wymagania w zakresie odporności na wibrację i dodatkowo wstrząsy do 350 g.

Wytrzymałość na wyciąganie przewodów

Zaciski Push-in Następnym testem jest wytrzymałość na wyciąganie przewodów z zacisków. Prawidłowo oprzewodowane zaciski muszą gwarantować wysoki stopień bezpieczeństwa mechanicznego. Zaciski Push-in charakteryzujące się nawet 50 % niższą siłą wetknięcia osiągają podczas testów wyciągania przewodu, np. przy złączce szynowej 2,5 mm² i przewodzie 1,0mm², siłę 180 N. Norma wymaga jedynie 35 N.

Odporność na korozję

Złączki szynowe z zaciskami Push-in Elementy używane w przemyśle o agresywnym środowisku np. w branży stoczniowej muszą być przystosowane do ciągłej eksploatacji w atmosferze korozyjnej. Zawartość soli w powietrzu w połączeniu z podwyższoną wilgotnością stanowią poważne wyzwanie dla wszelkich części metalowych. Złączki szynowe z zaciskami Push-in zapewniają szczelne połączenie. Oznacza to ochronę zacisku przed korozją nawet w skrajnych warunkach klimatycznych.

Odporność na prądy zwarciowe

złączki szynowe muszą wykazywać się także odpornością na prądy zwarciowe, W praktyce złączki szynowe muszą wykazywać się także odpornością na prądy zwarciowe, aż odpowiedni aparat ochronny odetnie dopływ prądu. Może to trwać do kilku dziesiątych sekundy. W celu przeprowadzenia badania na wsporniku mocującym montuje się złączkę szynową i podłącza do niej przewód o przekroju znamionowym. Złączki szynowe obciąża się trzykrotnie przez 1 sekundę prądem 120 A/mm2 o natężeniu odpowiednim dla przekroju znamionowego. Wymagania są spełnione, jeżeli po badaniu nie występują uszkodzenia poszczególnych elementów i zapewniona jest możliwość dalszego użytkowania. Przed badaniem i po nim złączka szynowa jest poddawana badaniu spadku napięcia. Spadek napięcia przed badaniem i po nim nie powinien przekroczyć 3,2 mV na złączce lub 1,5-krotności wartości zmierzonej przed badaniem.

Odporność na środowisko

Zaciski Push-in tworzą wysokiej klasy szczelne połączeniaKluczowa rola metalowych elementów połączeń elektrycznych jest szczególnie widoczna w środowiskach agresywnych. Opisywana próba ma na celu sprawdzenie odporności na korozję w środowisku zawierającym wodę kondensacyjną i dwutlenek siarki. Zaciski Push-in tworzą wysokiej klasy szczelne połączenia, odporne również na działanie środowiska agresywnego.

technologia push-in od phoenix contact

Powyższe testy są tylko wycinkiem badań jakie wszystkie zaciski Push-in muszą przejść, ale dzięki nim jesteśmy pewni, że możemy je zastosować zarówno w złączkach do PCB, w złączkach szynowych, przekaźnikach, przetwornikach, ochronie przeciwprzepięciowej, zasilaczach czy sterownikach oraz każdym innym produkcie, który wymaga połączeń przewodów, dzięki temu, że spełniają swoją najważniejsza funkcje do jakiej zostały stworzone – prostego i zarówno bezpiecznego, i najwyższej jakości połączeń.

Autor tekstu: Dariusz Chiliński – Menedżer Obszaru Biznesu IC

Źródło: blog.phoenixcontact.com