Fluke wprowadza serię testerów instalacji z innowacyjną funkcją ochrony urządzeń

740

Testery z nowej serii 1660 – na czele z modelem 1664 FC – zapewniają użytkownikowi większe możliwości: umożliwiają szybkie i sprawne przeprowadzanie badań i pomiarów według głównych norm krajowych, zapewniają ochronę urządzeń, które mogą być przypadkowo podłączone do testowanej instalacji, oraz pozwalają na łatwe przesyłanie wyników testów na smartfona. Opatentowana funkcja Insulation PreTest ostrzega użytkownika i przerywa test, jeśli jakieś urządzenie jest przyłączone do instalacji.

Firma Fluke Corporation ogłosiła wprowadzenie na rynek nowych testerów instalacji z serii 1660, które zapobiegają przypadkowemu uszkodzeniu przyłączonych urządzeń. Nową serię tworzą 3 debiutujące modele: Fluke 1662, 1663 i 1664 FC. Przyrządy z nowej serii 1660 umożliwiają weryfikację poziomu bezpieczeństwa instalacji domowych, komercyjnych i przemysłowych. Umożliwiają one sprawdzenie tego czy naprawione okablowanie zostało zainstalowane w bezpieczny sposób i zgodnie z wymaganiami normy IEC 60364, HD 384 oraz wszystkimi odpowiednimi normami krajowymi. nowe testery serii 1600 są przeznaczone do badania i pomiarów rezystancji izolacji, impedancji pętli, rezystancji od uziomu do ziemi, rezystancji uziemienia, prawidłowego działania wyłączników różnicowoprądowych (RCD) w sieciach o układzie TT i TN, kolejności faz oraz impedancji pętli/fazy, jak również badania wyłączników różnicowoprądowych (RCD) w sieciach o układzie IT.

Tester Fluke 1664 FC to jedyny tester izolacji, który zabezpiecza przed uszkodzeniem urządzenia podłączone do układu testowanego na poprawności izolacji – jest wyposażony w chronioną patentem funkcję Insulation PreTest™, która wykrywa urządzenia przyłączone do testowanej instalacji. Test jest wówczas przerywany i pojawia się wizualne ostrzeżenie. Funkcja Insulation PreTest pozwala uniknąć przypadkowego, kosztownego uszkodzenia przyłączonych urządzeń.

Nowością w modelu 1664 FC jest także funkcja testu automatycznego (Auto Test), która umożliwia wykonanie 5 wymaganych testów instalacji pod rząd, w tym wybranego automatycznego testu typu A, typu AC lub RCD, co zapewnia zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Tester zmniejsza liczbę ręcznie wykonywanych połączeń, ogranicza możliwości pomyłki oraz skraca czas testu aż do 40% w porównaniu z poprzednimi modelami Fluke.

Model 1664 FC należy do rodziny przyrządów Fluke Connect® — bezprzewodowych narzędzi diagnostycznych komunikujących się za pośrednictwem aplikacji Fluke Connect. Pomiary wykonane testerem mogą być bezprzewodowo przesyłane do aplikacji Fluke Connect w smartfonach lub tabletach i automatycznie zapisywane w chmurze FlukeCloud™, co eliminuje możliwość pomyłek podczas odczytywania i zapisywania wskazań. Technicy mogą ze sobą współpracować w czasie rzeczywistym dzięki połączeniom wideo ShareLive™, co zwiększa wydajność prac w terenie. Pomiary wykonane testerem 1664 FC można łączyć z danymi pomiarowymi z innych przyrządów obsługujących technologię Fluke Connect w celu tworzenia szczegółowych raportów i ich udostępniania z miejsca pracy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aplikacja mobilna Fluke Connect jest dostępna dla systemu Android oraz systemu iOS i współpracuje z 30 różnymi produktami firmy Fluke – stanowiąc największy na świecie system połączonych przyrządów pomiarowych.

Najważniejsze cechy testera 1664 FC:

– Przeznaczony do badania i pomiarów rezystancji izolacji, impedancji pętli, rezystancji od uziomu do ziemi, rezystancji uziemienia, prawidłowego działania wyłączników różnicowoprądowych (RCD) w sieciach o układzie TT i TN, kolejności faz oraz impedancji pętli/fazy oraz badania wyłączników różnicowoprądowych (RCD) w sieciach o układzie IT.

– Test wstępny izolacji – tester 1664 FC jest jedynym testerem wyposażonym w funkcję wstępnego testowania izolacji, która pozwala uniknąć kosztownych pomyłek (w przypadku wykrycia urządzeń podłączonych do testowanego układu, proces testowania izolacji zostaje przerwany i generowane jest ostrzeżenie wizualne i dźwiękowe).

– Funkcja Auto Test (testu automatycznego) – umożliwia wykonanie 5 wymaganych testów instalacji pod rząd, w tym wybranego automatycznego testu typu A, typu AC lub RCD, co zapewnia zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Tester zmniejsza liczbę ręcznie wykonywanych połączeń, ogranicza możliwości pomyłki i skraca czas testu nawet do 40 procent w porównaniu z poprzednimi modelami Fluke.

– Zgodność z systemem Fluke Connect – co umożliwia m.in. udostępnianie danych oraz wyszukiwanie zapisanych wyników pomiarów z dowolnego miejsca na świecie.

źródło: www.fluke.pl