Ekologicznie, oszczędnie i bardziej produktywnie: Optymalizacja procesów pakowania, dzięki podejściu from Floor to Cloud™ firmy Emerson

527

Producenci z branży CPG mogą osiągnąć nowy poziom zrównoważonego rozwoju, wydajności i produktywności dzięki cyfrowej transformacji systemów pakowania. Firmy z branży dóbr konsumenckich (CPG) stoją w obliczu konkurencyjnych nacisków. Podczas gdy popyt ze strony Klientów stale rośnie, rosną również braki w umiejętnościach i niedobory siły roboczej.

Ponieważ firmy koncentrują się na zrównoważonym rozwoju, muszą utrzymywać wysoką produktywność. Aby pozostać konkurencyjnym na globalnym rynku, niezwykle ważne jest, aby firmy z branży CPG wyróżniały się we wszystkich tych obszarach jednocześnie.

Chociaż wydaje się, że te wyzwania wymagają różnych rozwiązań, istnieje jedno rozwiązanie, które odnosi się do nich wszystkich – to cyfrowa transformacja. Inteligentne zawory i czujniki zbierają krytyczne dane, zaś inteligentne konwertery protokołów uwalniają uwięzione dane maszynowe z istniejących sterowników oraz całej hali produkcyjnej. Innowacyjne oprogramowanie przekłada nowe oraz bieżące dane na cenne informacje o stanie maszyn, które są skalowane w chmurze. Integrując inteligentne rozwiązania from Floor to Cloud™  oferowane przez firmę Emerson, które automatyzują i optymalizują procesy pakowania, firmy z branży CPG mogą jednocześnie poprawić zrównoważony rozwój oraz wydajność i produktywność ich procesów.

Go Greener: Minimalizacja zużycia energii i zasobów

Wiele przedsiębiorstw wyznaczyło sobie cele zerowej emisji netto oraz wdrożyło strategie zrównoważonego rozwoju. Mogą jednak nie posiadać wystarczającej ilości informacji na temat tego, ile energii i zasobów zużywają ich procesy. Uzyskując wiedzę o zużyciu energii i zasobów w czasie rzeczywistym przedsiębiorstwa z branży CPG mogą niezawodnie realizować inicjatywy zerowej emisji netto oraz tym samym zmniejszać wpływ na środowisko naturalne.

Rozwiązania from Floor to Cloud™ oferowane przez firmę Emerson monitorują zużycie energii i innych zasobów oraz wizualizują zużycie, a także stan maszyn i wydajność procesów za pomocą wizualizacji na poziomie sprzętu lub obiektu. Operatorzy mogą śledzić dane parametry w czasie rzeczywistym i używać aktualnych informacji do podejmowania kluczowych decyzji optymalizujących pracę maszyn. System może również wysyłać alerty do określonego personelu, wówczas gdy pojawi się problem i generować automatyczne raporty środowiskowe, w celu spełniania wymagań przepisów.

Podejście from Floor-to-Cloud™ do automatyzacji pakowania firmy Emerson zapewnia przedsiębiorstwom z branży CPG wgląd w stan maszyn i kontrolę w czasie rzeczywistym, które pozwalają na optymalizacje operacji w procesie pakowania.

Przedsiębiorstwa z branży CPG mogą zarządzać i optymalizować zużycie mediów, takich jak: powietrze, woda, para, gazy, chemikalia i energia elektryczna. Biorąc pod uwagę powszechność systemów pneumatycznych w liniach pakujących, monitorowanie sprężonego powietrza jest skutecznym punktem wyjścia, który zapewnia szybki zwrot z inwestycji (ROI).

Typowe zakłady tracą około 30% sprężonego powietrza na skutek powstałych wycieków. Inteligentne czujniki pneumatyczne stale monitorują przepływ sprężonego powietrza i umożliwiają wykrywanie nieszczelności w czasie rzeczywistym oraz eliminowanie ich na wczesnym etapie. Może to zmniejszyć zużycie sprężonego powietrza i związane z tym emisje nawet o 20-30%.

Dzięki czujnikom przepływu marki AVENTICS™ serii AF2 od firmy Emerson operatorzy mogą szybko wykrywać i eliminować nieszczelności w pneumatycznych systemach pakowania na ich wczesnych etapach, oszczędzając energię i poprawiając wskaźnik OEE.

Go Leaner: Optymalizacja maszyn, procesów i siły roboczej

Luka w umiejętnościach i niedobór siły roboczej sprawiają, że istniejący personel jest niewystarczający co może utrudniać mu skuteczne wypełnianie obowiązków. Obejmuje to zapewnienie efektywnego działania maszyn. Rozwiązania from Floor to Cloud™ firmy Emerson w branży opakowaniowej mogą zautomatyzować czasochłonne procesy ręczne i wyposażyć pracowników w niezbędną wiedzę potrzebną do podejmowania inteligentnych i szybkich decyzji, które optymalizują sprzęt oraz procesy produkcyjne.