Dlaczego architektury silników i napędów <60 V cieszą się tak dużym zainteresowaniem?

228

Interact Analysis zajmuje się silnikami i napędami od samego początku. Na rynku silników i napędów prądu przemiennego niskie napięcie jest powszechnie rozumiane jako niższe niż 690 V. Podczas zeszłorocznej edycji naszego corocznego badania rynku niskonapięciowych napędów silnikowych AC firma zauważyła, że często wymieniany jest termin „Ultra Low Voltage”. Po raz pierwszy firma ta usłyszała to określenie w kontekście tradycyjnych rynków silników i napędów, co natychmiast wzbudziło ich zainteresowanie.

Po dalszych poszukiwaniach ustalono, że termin „Ultra Low Voltage” oznacza napięcie poniżej 60 V i stwierdzono, że siła tego trendu jest na tyle znacząca, że uzasadnione jest przygotowanie specjalnego raportu na ten temat. W kwietniu opublikowano pierwszą edycję raportu rynkowego zatytułowanego Ultra Low Voltage Drives – 2023, który bada czynniki stojące za przejściem na architektury <60 V i gdzie zyskują one największą przyczepność.

Dlaczego <60V?

Z punktu widzenia bezpieczeństwa produktu istnieją zalety stosowania systemów <60 V w porównaniu z ich odpowiednikami o wyższym napięciu. W zastosowaniach przemysłowych standard bezpieczeństwa produktów UL wymaga, aby produkty o napięciu wejściowym większym niż 60 V miały dodatkowe funkcje ochronne w celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem osób napotykających urządzenie. W rezultacie stosowanie systemu <60 V w odpowiednich przypadkach pozwala na łatwiejszą konserwację. Ponieważ system znajduje się w „bezpiecznym” zakresie napięcia, może być konserwowany przez mniej wykwalifikowanego technika bez ryzyka porażenia prądem – coś, co ma wysoką wartość w dzisiejszym krajobrazie produkcyjnym.

Pojawiająca się luka w umiejętnościach techników produkcyjnych jest powszechnie wymieniana jako czynnik napędzający wiele trendów w sektorze automatyki przemysłowej. W miarę jak starsi, bardziej doświadczeni technicy odchodzą z pracy, coraz mniej młodych inżynierów wchodzi na ich miejsce. Producenci mają zatem trudności ze znalezieniem pracowników wystarczająco wykwalifikowanych, aby skutecznie przeprowadzać niezbędną konserwację kluczowego sprzętu. Na przykład, konserwacja predykcyjna i technologia monitorowania stanu odnotowały szybki wzrost popularności jako mechanizm zmniejszania tej luki w umiejętnościach. Przyjęcie bezpieczniejszych architektur <60 V można postrzegać przez podobny pryzmat.

Rosnące rozpowszechnienie procesów opartych na akumulatorach w produkcji i logistyce.

Drugi główny czynnik skłaniający do stosowania architektur <60 V wynika z rosnącej popularności aplikacji zasilanych bateryjnie w przemyśle. Zautomatyzowane pojazdy kierowane (AGV) i autonomiczne roboty mobilne (AMR), w szczególności, odnotowały znaczny wzrost sprzedaży w ostatnich latach i przewiduje się, że rynek tych pojazdów będzie nadal rósł w szybkim tempie. Większość tych pojazdów działa z akumulatorem 24 V lub 48 V.W związku z tym stosowane silniki i napędy mieszczą się w progu ultraniskiego napięcia. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat napędy o bardzo niskim napięciu sprzedawane do sektora AGV i AMR odnotują CAGR na poziomie 71%, co czyni je najszybciej rozwijającym się sektorem objętym naszym raportem. Oczekujemy, że do 2027 r. sprzedaż napędów ultraniskonapięciowych do zastosowań AGV/AMR będzie stanowić około 55% całkowitych przychodów rynkowych.

Prognoza dla rynku napędów ULV – AGV/AMR vs. reszta rynku – globalna

Wzrost automatyzacji systemów pomocniczych w maszynach

Kolejny znaczący czynnik wzrostu na rynku silników i napędów ultraniskonapięciowych jest nieco bardziej zniuansowany. W maszynach, w szczególności w maszynach z dużą liczbą małych punktów uruchamiania, istnieje zwiększony poziom automatyzacji stosowany w historycznie ręcznych procesach. Dobitny przykład można znaleźć w maszynach pakujących. Ponieważ maszyny pakujące są zaprojektowane tak, aby pomieścić wiele produktów, materiałów opakowaniowych itp. maszyna musi stać się bardziej elastyczna.

W przeszłości materiały lub systemy musiały być regulowane ręcznie, podczas gdy konstruktorzy maszyn wprowadzają obecnie większą automatyzację do tych systemów pomocniczych, aby umożliwić bardziej wydajne procesy. Bezszczotkowe silniki prądu stałego i silniki krokowe o bardzo niskim napięciu są często wybierane do przeprowadzania tych zautomatyzowanych procesów ze względu na ich wysoki poziom kontroli, łatwość konserwacji i niski koszt. W rezultacie w tego typu systemach rośnie wykorzystanie napędów ultraniskonapięciowych.

Przemyślenia końcowe

Jako analitycy rynku często dostrzegamy trendy w naszych obszarach, które wpływają na inne sektory. Interact Analysis od pewnego czasu zajmuje się rynkami silników ogólnego przeznaczenia i sterowania ruchem. Trend ultraniskiego napięcia został poruszony w kilku wywiadach z dostawcami działającymi na obu rynkach. Często wskazuje to na znaczny wzrost danego trendu, ponieważ zaczął on wpływać na sprzedaż powiązanych produktów.

Przeprowadziliśmy badania tego rynku z założeniem, że znajdziemy na nim znaczący wzrost. Po rozmowach z dostawcami produktów i sfinalizowaniu badań możemy uznać naszą hipotezę za potwierdzoną.

 

Źródło: https://interactanalysis.com/