400 VDC dla Centr Danych

911

Konwersja, przetwarzanie, konwersja, przetwarzanie – ogromne ilości niewykorzystanej energii po prostu znikają w centrach danych. Pomysł przełączenia się na prąd stały i pominięcia znacznej części tych strat powoduje zmianę dotychczasowego paradygmatu. 

Według niezależnego brytyjskiego raportu z 2016 r. centra danych zużywają około 3% światowej energii elektrycznej i stanowią 2% całkowitej emisji gazów cieplarnianych. To wpływ ekologiczny odpowiadający temu wytworzonemu przez często cytowany i szkalowany przemysł lotniczy. Straty w centrach danych występują: w procesorach, podczas chłodzenia, klimatyzacji, ale także w dystrybucji mocy. Podejście do dostarczenia centrom danych napięcia stałego jest oczywiste. Jeśli jednak serwer pracuje poza zasilaniem DC warto rozważyć jego ciągłość w całym łańcuchu zasilania

Korzyści

Architektura mocy prądu stałego zawiera znacznie mniej elementów. Dzięki wyeliminowaniu różnych przekształceń i konwersji już zwiększamy wydajność zasilania dostarczonego do serwera o 10 %. Mniej komponentów to szybsza ich instalacja i serwis oraz mniej pomyłek. Według badań przeprowadzonych przez NTT (Nippon Telegraph & Telephone) niezawodność powinna wzrosnąć dziesięciokrotnie wyłącznie z powodu mniejszej złożoności systemu!
Dodatkowa zaleta: jest znacznie łatwiej zintegrować odnawialne źródła energii, takie jak panele fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe czy energia wiatrową ponieważ te źródła energii już dostarczają energie elektryczną w postaci prądu stałego.

Standardy

Do tej pory nie ustalono obowiązujących standardów. IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) zadeklarowała utworzenie brakującej normy dla standardowych wtyczek i gniazd urządzeń zgodnie z TS 62735. Norma IEC TS 62735-1 została przyjęta w sierpniu 2015 r. dla systemów o mocy do 2,6 kW jako mocy dystrybuowanej. Norma IEC TS 62735-2 została zatwierdzona w grudniu 2016 roku dla wyższych mocy wyjściowych do 5,2 kW – których nie można rozłączać pod obciążeniem.

Następnym krokiem będzie stworzenie równoważnych standardów po stronie samego urządzenia. Obecnie trwają wysiłki na rzecz stworzenia rozwiązań dla połączeń wtykowych DC na bazie normy IEC 60320 dla napięcia AC.

Perspektywy

Zasilanie centr danych przy użyciu prądu stałego ma ogromny potencjał. Oferuje nie tylko możliwość oszczędzania energii. Jakość mocy na poziomie DC jest lepsza. Spowoduje to użycie mniejszej liczby komponentów, a co za tym idzie podwyższy niezawodność systemu. W erze cyfrowej słowo dyspozycyjność to słowo klucz.

Źródło: www.schurter.pl