Sygnalizatory poziomu CleverLevel z interfejsem I/O-Link do scentralizowanej konfiguracji sieciowej

837

Firma Baumer wprowadza do oferty sygnalizatory poziomu LBFH i LBFI z interfejsem I/O-Link i aprobatą ATEX. Interfejs IO-Link pozwali użytkownikowi zautomatyzować konfigurację sygnalizatorów poprzez sieć. Z kolei aktualna aprobata ATEX pozwali na stosowanie tych sygnalizatorów w strefach zagrożonych wybuchem również we współpracy ze standardowymi barierami iskrobezpiecznymi dostępnymi na rynku. Nowe sygnalizatory mogą być stosowane w szeroko pojętym przemyśle oraz aplikacjach o podwyższonych standardach higienicznych. Dzięki integracji I/O-Link, nowe sygnalizatory poziomu przygotowane są do wymogów najnowszych trendów w automatyzacji przemysłu zgodnie z ideą Industry 4.0

Interfejs komunikacyjny I/O-Link pozwala na szybką i łatwą konfigurację sygnalizatorów w każdej aplikacji przy wykorzystaniu standardowych komponentów sieciowych. Umożliwia to bezbłędną duplikację systemu i zastąpienie sygnalizatorów w krótkim czasie, bez potrzeby ponownego ich programowania. Dostępne poprzez interfejs I/O-Link dane diagnostyczne, mogą być odczytywane i analizowane w dowolnym momencie, co pozwala na zwiększenie dostępność systemu.

Podobnie, jak poprzednie wersje, nowe sygnalizatory poziomu LBFH i LBFI spełniają kryteria  wykonania ATEX 1 i 2 zarówno dla gazów jak i pyłów. Zastosowany w nich obniżony pobór prądu dla bardziej zaawansowanych układów elektronicznych oznacza, że oprócz barier iskrobezpiecznych dostarczanych przez firmę Baumer możliwe jest stosowanie również inne standardowych barier iskrobezpiecznych dostępnych na rynku. Zwiększa to elastyczność integracji sygnalizatorów w istniejących instalacjach oraz obniża koszty wdrożenia.

Dwa wyjścia cyfrowe umożliwiają ustawienie niezależnych poziomów wyzwalania. Pozwala to na monitorowanie dwóch różnych procesów, np. produkcji i czyszczenia oraz dwóch różnych grup mediów, np. wody i oleju przy wykorzystaniu pojedynczego czujnika. Dodatkowo, dwa wyjścia cyfrowe ułatwiają sprawdzenie działania sygnalizatorów. Ustawienie podwójnego punktu przełączenia pozwala niezawodnie wykrywać np. przerwy w obwodach, gwarantując w ten sposób efektywne monitorowanie wszystkich programów.

Obie wersje sygnalizatorów można stosować do pracy w temperaturze do 135’C, oprócz tego wersja do aplikacji o podwyższonych standardach higienicznych spełnia także wymogi procesów mycia CIP.

Źródło: www.baumer.com