Zdalne wsparcie. Transformacja cyfrowa w obszarach niebezpiecznych

622

Wyzwania, jakie stwarza obecna pandemia oraz koszty personelu i niedobór wykwalifikowanych pracowników, wywołują coraz większą presję na przedsiębiorstwach. Efektywne i zgodne z wymaganiami utrzymanie rozległych zakładów staje się coraz trudniejsze. Urządzenia mobilne, takie jak tablety i smartfony przeznaczone do pracy w obszarach niebezpiecznych z oferty ECOM Instruments, marki Pepperl+Fuchs, otwierają nowe możliwości wyszukiwania z dowolnej lokalizacji planów cyfrowych i list kontrolnych niezbędnych kroków roboczych, a także wirtualnego połączenia z ekspertem.

Urządzenia mobilne zapewniają pracownikom natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do szybszej i lepszej pracy, bezpośrednie połączenie z odpowiednim ekspertem wsparcia technicznego oraz przegląd wszystkich bieżących i zamkniętych spraw.

Korzystanie z urządzeń mobilnych daje duże korzyści w postaci zdalnego wsparcia techników podczas przeprowadzania skomplikowanych procedur inspekcyjnych. W tym celu rozmowy wideo lub aplikacje sztucznej rzeczywistości (AR) mogą być również używane w obszarach niebezpiecznych za pośrednictwem smartfonów lub tabletów. W razie potrzeby technicy przebywający w terenie mogą skontaktować się z ekspertami, a nawet producentem konkretnego podzespołu i poprosić o wsparcie w skomplikowanych sytuacjach. Oszczędza to czas i zasoby.

Aby przenieść zdalne wsparcie na wyższy poziom, ECOM intensywnie współpracuje z partnerem nad rozwojem kolejnych produktów, które mogą być używane w połączeniu ze smartfonami. Aby zapewnić optymalną obsługę bez użycia rąk, również dzięki sterowaniu głosowemu lub panelowi dotykowemu przez personel pracujący w terenie oraz zapewnić optymalny przegląd procesów przez zdalnego eksperta, celem obecnych prac rozwojowych są w szczególności inteligentne okulary. ECOM zwraca szczególną uwagę na to, aby inteligentne okulary i ich funkcje były dobrze dostosowane do codziennych praktyk przemysłowych i użytkowania w obszarach potencjalnie niebezpiecznych. Firma planuje wprowadzić na rynek inteligentne okulary już jesienią tego roku.

Wskazówki ekspertów z innych lokalizacji oraz cyfrowe przepływy pracy pomagają pracownikom mobilnym w wykonywaniu złożonych zadań bezpośrednio w terenie. Integracja urządzeń mobilnych i narzędzi pomaga zbliżyć się o krok do celu, jakim jest cyfrowa produkcja, konserwacja i naprawa.

Źródło: pl.pepperl-fuchs.com