Przewodnik Praktyczny “Bezpieczeństwo żywności a sprężone powietrze”

610

Czyste sprężone powietrze jest ważnym czynnikiem wpływającym na jakość żywności. W naszym Przewodniku Praktycznym: “Bezpieczeństwo żywności a sprężone powietrze” można znaleźć wiele cennych informacji. Zawiera on informacje o możliwych zanieczyszczeniach, ryzyku i systemach zarządzania wraz z listami kontrolnymi i zaleceniami dla konkretnych zastosowań.

Przewodnik Praktyczny jest skierowany do:

Dyrektorów zarządzających, kierowników produkcji, kierowników ds. jakości, kierowników technicznych, inspektorów żywności, audytorów

Głównie adresowany do:
Przemysł spożywczy i napojów

Poziom zaawansowania:
Dla wszystkich poziomów zaawansowania

Z myślą o wrażliwych zastosowaniach i bezpieczeństwie w procesie produkcji

– Adsorber  z węglem aktywnym CLEARPOINT ® V
– Konwerter katalityczny BEKOKAT ® V

Nawet najmniejsze cząsteczki oleju mogą mieć ogromny wpływ na jakość produkcji i bezpieczeństwo procesów produkcyjnych. Dzięki rozwiązaniom bezolejowym BEKO TECHNOLOGIES można mieć pewność, że sprężone powietrze jest przez cały czas w odpowiedniej jakości.

Dla każdej branży i gałęzi przemysłu

Sprężone powietrze jest wykorzystywane w niemal każdej branży jako nośnik energii.
Bezpieczne urządzenia, zoptymalizowane procesy produkcji i ekonomiczny sposób pracy są tutaj celem każdego przedsiębiorstwa. BEKO TECHNOLOGIES pomaga spełnić te wymagania, oferując bezpieczne, niezawodne i sprawdzone na całym świecie rozwiązania w zakresie techniki uzdatniania.

Najwyższa jakość

Sprężone powietrze w zależności od zastosowania podlega różnym wymogom jakościowym. Czasami musi być suche, a niekiedy absolutnie sterylne: nasza oferta produktów obejmuje odpowiednie rozwiązania w zakresie techniki uzdatniana na miarę każdych potrzeb i każdej jakości sprężonego powietrza oraz dodatkowe urządzenia pomiarowe do ciągłego monitorowania jakości sprężonego powietrza  –  ponieważ tylko w ten sposób można przez cały czas gwarantować spełnienie standardów jakości.

Optymalne rozwiązania

Specjalne wyzwanie stanowi zanieczyszczenie sprężonego powietrza olejem. Olej może prowadzić nie tylko do pogorszenia jakości sprężonego powietrza lecz również może być czynnikiem ryzyka na tle ogólnego bezpieczeństwa procesów produkcyjnych.

Technika katalityczna gwarantująca stale bezolejowe i sterylne sprężone powietrze BEKOKAT ®Tam gdzie przez cały czas potrzebne jest bezolejowe i sterylne sprężone powietrze, nasz katalizator jest idealnym rozwiązaniem. Łączy on w sobie ekonomiczność z bezpieczeństwem procesów i jest niezależny od jakości zasysanego powietrza z otoczenia. Można go w łatwy sposób zastosować w istniejących stacjach sprężonego powietrza. Przede wszystkim w zastosowaniach z wrażliwymi wyrobami, takimi jak żywność lub środki farmaceutyczne, urządzenie BEKOKAT ® zapewnia wysoką efektywność i stałą jakość sprężonego powietrza.

Klasa 1 wg ISO 8573-1 lub wyższa

W przypadku wysoce wrażliwych zastosowań tradycyjne uzdatnianie sprężonego powietrza napotyka na techniczne i ekonomiczne granice. Urządzenie BEKOKAT® dzięki przyszłościowej technice katalitycznej w ramach pełnego utleniania przekształca węglowodory całkowicie na dwutlenek węgla i wodę.

Zastosowana metoda uzdatniania pozwala uzyskać bezolejowe sprężone powietrze z maksymalną zawartością oleju resztkowego wynoszącą praktycznie niewykrywalne 0,001 miligrama/ m3.

Z taką wydajnością urządzenie BEKOKAT ® z nawiązką spełnia wyjątkowo rygorystyczne wymagania normy ISO 8573-1, klasa 1 pod względem zawartości oleju. Mówimy tutaj więc o jakości, która jest wymagana w szczególnie wrażliwych procesach produkcji.

Ekonomiczna droga do bezolejowego sprężonego powietrza: Adsorber z węglem aktywnym

Adsorbery z węglem aktywnym serii CLEARPOINT ® V sprawdzają się w szczególności w przypadku dużych strumieni przepływu. Wyróżnia jest maksymalna zawartość oleju resztkowego wynosząca zaledwie 0,003 mg/m3 oraz nieznaczne ciśnienie różnicowe imponująco niskie zużycie energii.

W zakresie zapewniania wysokiej jakości sprężonego powietrza o klasie 1 do 2 wg ISO 8573-1, szczególnie pod względem zawartości oleju resztkowego, adsorber z węglem aktywnym CLEARPOINT ®V stanowi efektywny i niezawodny składnik technologiczny w instalacjach wymagających sprężonego powietrza.

Firma BEKO TECHNOLOGIES może zaoferować odpowiednie rozwiązania w zależności od wymaganego przepływu sprężonego powietrza.

 

PRZEWODNIK PRAKTYCZNY: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI A SPRĘŻONE POWIETRZE

Czyste sprężone powietrze jest ważnym czynnikiem wpływającym na jakość żywności. W naszym Przewodniku Praktycznym: Bezpieczeństwo Żywności a sprężone powietrze, można znaleźć wiele cennych informacji. Zawiera on informacje o możliwych zanieczyszczeniach, ryzyku i systemach zarządzania wraz z listami kontrolnymi i zaleceniami dla konkretnych zastosowań.

Zachęcamy do pobrania Przewodnika i zapoznania się z naszymi doświadczeniami i zaleceniami.

POBIERZ PRZEWODNIK

Źródło: Beko Technologies