Powrót do aktualności Technologia SafetyBridge – łatwa integracja bezpieczeństwa funkcjonalnego we wszystkich popularnych systemach magistral

759

Bezpieczne moduły I/O z technologią SafetyBridge oparte na systemie I/O Axioline F lub Inline to najprostszy sposób na zintegrowanie bezpieczeństwa w instalacji czy maszynie.

Wyróżniają się one możliwością dowolnego rozmieszczenia w sieci oraz kompatybilnością ze wszystkimi popularnymi systemami magistral.

Funkcja bezpieczeństwa jest realizowana bezpośrednio w bezpiecznych modułach I/O SafetyBridge. Dzięki czemu drogi sterownik bezpieczeństwa i bezpieczne magistrale obiektowe nie są wymagane. Wystarczy jedynie standardowy sterownik i preferowana/standardowa sieć do zapewnienia komunikacji między modułami.

Technologia SafetyBridge umożliwia realizację w dowolnej sieci automatyki wszystkich zadań związanych z bezpieczeństwem oraz w łatwy sposób integruje bezpieczeństwo funkcjonalne w maszynie lub instalacji.

Brak sterownika bezpieczeństwa i bezpiecznej magistrali obiektowej to oszczędność czasu i kosztów podczas projektowania maszyn i instalacji.

Bezpieczne moduły I/O z technologią SafetyBridge spełniają przy tym wszelkie wymogi bezpieczeństwa aż do SIL 3 lub PL e.

Więcej informacji: www.phoenixcontact.com