Okresowe kontrole techniczne drabin wykorzystywanych w miejscu pracy. Jakie uprawnienia są wymagane?

826

Zgodnie z prawem, drabina to maszyna. Powinna zatem podlegać takim samym przeglądom kontrolnym – zarówno codziennym, jak i okresowym, co wszystkie inne urządzenia techniczne. Dowiedz się jak często powinny być one przeprowadzane, jak dokumentowane oraz jakie uprawnienia są do tego niezbędne.

Podstawa prawna

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.) stanowi, że pracodawca powinien zapewnić, aby maszyny narażone na działanie warunków powodujących pogorszenie ich stanu technicznego poddane były okresowej kontroli, a także badaniom przez jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów albo osoby upoważnione przez pracodawcę i posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Co więcej, wyniki kontroli powinny być rejestrowane i przechowywane, do dyspozycji zainteresowanych organów, zwłaszcza organów nadzoru oraz kontroli warunków pracy, przez okres 5 lat od dnia ich zakończenia, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

 Korzyści płynące z regularnych kontroli

Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że regularnie przeprowadzane kontrole drabin w zakładach przemysłowych przyczyniają się do lepszego ich funkcjonowania. Przede wszystkim zwiększają bezpieczeństwo pracy, przekazując do dyspozycji wykwalifikowanych pracowników prawidłowo działający sprzęt. Ma to automatycznie przełożenie na zmniejszenie ilości wypadków, a co za tym idzie – zwiększenie produktywności przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie. Regularnie kontrolowany sprzęt oraz usuwane na bieżąco wszelkie usterki pozwalają na jego dłuższe i bardziej wydajne użytkowanie, nie narażają bowiem finansów zakładu na dodatkowe koszty związane z zakupem nowych narzędzi pracy. I wreszcie, zwiększenie bezpieczeństwa pracy i dbałość o zdrowie pracownika, pozytywnie wpływają na jego motywację do pracy oraz postrzeganie pracodawcy, co może przełożyć się na większe zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

Pilnuj terminów

Sprzedaż każdej drabiny wiąże się z koniecznością dołączenia do niej szczegółowej instrukcji obsługi. Zawiera ona wskazówki dotyczące instalacji urządzenia, jego użytkowania, konserwacji, ale także przeglądów technicznych. I choć przepisy nie precyzują, z jaką częstotliwością należy wykonywać te ostatnie, specjaliści firmy KRAUSE – remontowanego producenta drabin, pomostów i rusztowań – zalecają okresy nie dłuższe niż rok. – W praktyce, odstęp pomiędzy kolejnymi kontrolami zależy od wielu czynników, np. od warunków panujących w miejscu użytkowania drabin, częstotliwości ich użytkowania, obciążeń jakim są poddawane, ale także od wyników wcześniejszych kontroli, których daty powinny być odnotowane w dokumentacji, w tym na naklejkach znakujących na produkcie. Wszystkie drabiny sygnowane marką KRAUSE takie posiadają, dzięki czemu na bieżąco przypominają o terminie kolejnego przeglądu – tłumaczy Marek Banach, ekspert firmy.

Zaufaj profesjonalistom

W świetle przepisów[i], wszelkie kontrole drabin powinny być przeprowadzane przez osoby do tego upoważnione, które posiadają odpowiednie kwalifikacje. Zazwyczaj są to przedstawiciele producenta urządzenia, choć nie jest to jedyne możliwe rozwiązanie. – Nasi konsultanci przeprowadzają bardzo wiele kontroli drabin w zakładach pracy, do których je dostarczamy. Posiadamy sprawdzony system, który umożliwia szybkie i sprawne dopuszczenie urządzeń do użytkowania, jak również pozwala na przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych dopuszczających je do dalszej eksploatacji. Opiera się on na karcie inwentaryzacyjnej, karcie kontroli drabiny, formularzu oceny stanu drabiny oraz karcie naprawy, jeśli zachodzi taka konieczność – informuje ekspert firmy KRAUSE. Jednak korzystanie wyłącznie z usług kontrolnych producentów drabin może być nieco kłopotliwe, szczególnie w dużych zakładach przemysłowych, oraz kosztowne. Czy nie lepiej zadbać o to we własnym zakresie?

Opracuj własny system kontroli

W przypadku mocno rozwiniętego parku maszynowego i dużej ilości urządzeń objętych przeglądami, warto opracować wewnętrzny system kontroli, za który odpowiedzialni będą wytypowani pracownicy, np. z działu utrzymania ruchu lub jednostki BHP. Zadanie to wymaga jednak od nich uzyskania odpowiednich uprawnień. Jak to zrobić? – Biorąc na przykład udział w, organizowanych przez wyspecjalizowane jednostki, szkoleniach i seminariach. Jako producenci, z roku na rok obserwujemy rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw takim właśnie rozwiązaniem, dlatego jesteśmy w takcie przygotowywania szerokiej oferty szkoleń oraz seminariów, z których będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani – nie tylko nasi dotychczasowi Klienci. Pozwoli to pracownikom wewnętrznym przedsiębiorstw uzyskać uprawnienia do kontroli drabin, ale także innych, wybranych grup produktowych – rusztowań czy podestów roboczych – wyjaśnia Marek Banach. A czym spowodowany jest wzrost tego zainteresowania? – Z jednej strony wzrasta świadomość zagrożeń wynikających ze specyfiki, jaką rządzą się prace na wysokości. Z drugiej zaś, pracodawcy zwracają coraz większą uwagę na najmniejsze koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa i w ten sposób starają się optymalizować swoje wydatki – dodaje.

Poznaj zalety szkoleń uprawniających do kontroli

Decydując się na udział w szkoleniu lub seminarium, otrzymamy bogaty pakiet korzyści. Poza praktyczną wiedzą, organizator dostarczy uczestnikom dokumentację niezbędną do przeprowadzenia we własnym

[i] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Źródło: Tower Communications

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj