Nowe technologie w służbie BHP

746

Stosowanie specjalistycznego ubrania roboczego, rękawic oraz masek ochronnych to istotny element higieny pracy w przedsiębiorstwach wielu branż. BHP to obecnie dziedzina, w którejzauważalniezwiększa się udział nowoczesnych technologii.Na rynku uwidacznia się trend, zgodnie z którym producenci sprzętu dbają nie tylko  o szeroko rozumiane bezpieczeństwo pracowników, ale i wygodę użytkowania orazśrodowisko naturalne.

O odpowiednią odzież i akcesoria ochronne w miejscu pracy coraz częściej dbają nie tylko pracodawcy i specjaliści ds. BHP, ale również sami zatrudnieni. Dla ponad 90 proc. pracodawców bezpieczeństwo załogi jest priorytetem – tak wynika z raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2017”. Wszystko to sprawia, że środki ochrony indywidualnej mają coraz wyższą jakość i są produkowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zaawansowanych technicznie materiałów a także systemów elektronicznych, które na etapie projektowania i produkcji środków umożliwiają uzyskanie nowoczesnych i konkurencyjnych rozwiązań.

Według dr Katarzyny Majchrzyckiej, kierownika Zakładu Ochron Osobistych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Instytutu Badawczego, dynamiczny rozwój technologii prowadzący do wytwarzania nowych tworzyw, kompozytów materiałowych czy włókien, stwarza realne możliwości modelowania nowych rodzajów odzieży ochronnej przy uwzględnieniu tak istotnych dla użytkownika aspektów ergonomicznych.

– Kierunki rozwoju odzieży ochronnej, zmierzają przede wszystkim do wytwarzania odzieży oferującej użytkownikowi poczucie komfortu i optymalną funkcjonalność – twierdzi Katarzyna Majchrzycka.

Istotne zabezpieczenie

Odpowiednie ubranie robocze oraz środki ochrony osobistej mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma to szczególne znaczenie w zakładach produkcyjnych, budowlanych lub gospodarstwach rolnych. Tampersonel ma do czynienia nie tylko z urządzeniami i maszynami, ale również substancjami aktywnymi czy drobnoustrojami, potencjalnie szkodliwymi dla ludzkiego zdrowia.

-Odpowiednie ubranie ma przede wszystkim zabezpieczać przed ewentualnymi urazami, ale powinno być również wygodne i odpowiednio dobrane – mówi Robert Tarnowski, specjalista BHP. – W żadnym wypadku nie mogą to być rzeczy, które nosimy na co dzień. Zwykle jest to specjalne ubranie robocze, które chroni przed potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami. Działa to również w drugą stronę. Odpowiednia odzież gwarantuje bezpieczeństwo produkcji. Ma to szczególne znaczenie w zakładach wytwarzających wyroby spożywcze lub medyczne. Pozwala bowiem na ochronę produktów przed drobnoustrojami, które pracownicy przenoszą  z zewnątrz.

Większość dobrze chroniona

Zwykle niezbędne okazują się specjalne kombinezony, fartuchy, odpowiednio przystosowane buty, rękawice czy okulary. W wielu przypadkach, np. w fabrykach, gdzie pracownicy narażeni są na wdychanie toksycznych oparów czy w gospodarstwach rolnych, w których mają kontakt z chorymi zwierzętami, niezbędne są specjalne maski ochronne. Można je znaleźć w ofercie zarówno zagranicznych producentów (np. amerykański 3M Company czy niemiecki teXXor), jak i polskich marek, (m.in. Inter-Iodex czy Secura B.C). Innowacyjne maseczki produkowanej są już także w wersji biodegradowalnej. Wszystkie te zabezpieczenia z pewnością pozwolą ochronić własne zdrowie przed wieloma niebezpiecznymi czynnikami, z którymi pracownicy produkcyjni stykają się każdego dnia.

Według opublikowanego niedawno raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2017” opracowanego na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy, w małych i średnich firmach zdecydowanie najczęściej podczas pracy używana jest odzież ochronna (72 proc.), obuwie ochronne (64 proc.) oraz rękawice (62 proc.). Często przydają się również okulary ochronne (48 proc.), kaski (41 proc.) oraz maski ochronne (28 proc.).

Liczy się człowiek i środowisko

Ubranie robocze coraz częściej produkowane są z wykorzystaniem najnowszych technologii. Materiały używane do ich wytwarzania nie tylko zapewniają optymalną ochronę przed potencjalnym zagrożeniem w danym zakładzie pracy, ale także są coraz wygodniejsze i gwarantują swobodę ruchów.

Biorąc pod uwagę, że zakłady produkcyjne wytwarzają ponad 10 proc. wszystkich polskich odpadów, a branża budowlana nawet 35 proc., duże znaczenie dla środowiska ma także trwałość i  biodegradowalność środków ochrony osobistej. Dzięki temu, często wymieniane rękawice czy maski ochronne stają się mniejszym obciążeniem dla środowiska naturalnego.

– W małychi średnich przedsiębiorstwach nie jest problemem posiadanie danego artykułu zabezpieczającego pracownika, ale jego jakość – twierdzi  Elżbieta Rogowska z PW Krystian. –  Wciąż większy nacisk kładzie się na cenę sztuki odzieży, obuwia czy rękawic, niż na dopasowanie danego środka ochrony do istniejących zagrożeń.

Dla zdecydowanej większości badanych (87 proc.) inwestycja w bhp przynosi wymierne korzyści ekonomiczne, przeciwnego zdania jest zaledwie 7 proc. badanych. Wiele wskazuje więc na to, że najnowsze technologie wykorzystywane w dziedzinie BHP, staną sięcoraz bardziej doceniane, a przedsiębiorstwa chętniej będą inwestować w skuteczną ochronę zarówno załogi, jak i środowiska naturalnego.

Źródło:Point B