Innowacyjne urządzenie do badania czystości technicznej dostępne w Polsce

726

Innowacyjny mikroskop właśnie trafił do Polski. Urządzenie znajduje się w Lublinie, w laboratorium firmy NOYEN. Ten unikatowy w skali naszego kraju sprzęt umożliwia prowadzenie szczegółowych badań poświęconych czystości technicznej pod kątem rygorystycznych norm wymaganych przez branżę motoryzacyjną, lotniczą czy medyczną, np. w zakresie składu chemicznego zanieczyszczeń. Realizacja badań z użyciem nowego mikroskopu zapewnia najwyższy poziom kontroli jakości wytwarzanych produktów.

Część branż w sektorze przemysłu wyróżnia się szczególnie restrykcyjnymi wytycznymi dotyczącymi czystości technicznej produkowanych wyrobów. Należy do nich m.in. branża motoryzacyjna cechująca się wysokimi i stale rosnącymi wymaganiami w zakresie czystości wytwarzanych detali, których spełnienie umożliwia montaż elementu w pojeździe. W tym celu producenci przeprowadzają profesjonalne procesy mycia przemysłowego oraz szczegółowe badania służące weryfikacji poziomu czystości technicznej. Jednym z najnowocześniejszych narzędzi do realizacji takich badań jest innowacyjne urządzenie oparte na sprzężonym mikroskopie optycznym i elektronowym, które pojawiło się właśnie w Polsce, w laboratorium firmy NOYEN.

W ostatnich latach obserwowaliśmy w przemyśle dynamiczny rozwój branż, w których odbywają się procesy produkcyjne wymagające szczegółowej kontroli jakości w zakresie występowania zanieczyszczeń lub wad. Takich, które mogłyby wpływać na funkcjonalność wytwarzanych produktów czy ich trwałość lub awaryjność. Dostrzegliśmy również wzrost wymagań dotyczących poziomu czystości. Dlatego zdecydowaliśmy się na zakup urządzenia, które pozwala prowadzić w naszej firmie potrzebne przemysłowi badania laboratoryjne na najwyższym poziomie – mówi Zbigniew Kurant, prezes NOYEN.

W porównaniu do wykorzystywanych na szeroką skalę mikroskopów optycznych, urządzenie to cechuje poszerzony zakres powiększeń umożliwiający badanie cząstek o znacznie mniejszych rozmiarach. Nowy mikroskop pozwala na obrazowanie powierzchni w powiększeniach do 100 000 razy. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie szczegółowych badań czystości technicznej m.in. pod kątem kluczowych w branży motoryzacyjnej międzynarodowych norm VDA 19.1 i 19.2 oraz ISO 16232.

Mikroskop, dzięki zainstalowanemu detektorowi EDX, pozwala również na analizę czystości technicznej w zakresie składu chemicznego zanieczyszczeń znajdujących się na wyprodukowanych detalach. Badania dotyczą grup materiałowych oraz rodzajów zanieczyszczeń i ich składu pierwiastkowego. Dzięki temu na podstawie analiz można określić nie tylko rodzaj zanieczyszczeń, ale też ich źródło. Pozwala to zatem na ustalenie, w którym momencie produkcji powstały dane zanieczyszczenia i wdrożenie zmian w procesie, które zapobiegną ich powstawaniu. Sprzężone ze sobą mikroskopy wykorzystywane są także do badania przekrojów detali, w ramach których weryfikuje się grubość i skład chemiczny powłok metalicznych i niemetalicznych, realizowanego za pomocą modułu ze zmienną próżnią obrazowania próbek nieprzewodzących, a także jako narzędzie do kontroli jakości wykorzystywanych w procesach produkcyjnych preparatów chemicznych.

Mikroskop znajdujący się w laboratorium NOYEN to najwyższej klasy sprzęt badawczy, który posłuży rozwojowi nie tylko naszej firmy, ale i całego polskiego rynku badań realizowanych dla przemysłu. Dzięki urządzeniu w Polsce prowadzone będą badania, których wyniki pozwolą na podejmowanie kluczowych dla procesów produkcyjnych decyzji wynikających z kompleksowych danych i rekomendacji dostarczanych przez ekspertów – dodaje Zbigniew Kurant, prezes NOYEN.

Ten zaawansowany technicznie sprzęt ma zastosowanie w badaniach czystości wykonywanych nie tylko dla branży motoryzacyjnej, lotniczej i medycznej, ale też metalowej, elektronicznej, biomedycznej czy chemicznej. Urządzenie wykorzystywane jest także pod kątem kontroli jakości powłok konwersyjnych. W ramach przygotowania powierzchni przed malowaniem, korzystając z mikroskopu, sprawdza się rozmiar kryształów, szczelność powłoki czy jej porowatość. Nowoczesne badania z wykorzystaniem innowacyjnego mikroskopu przyczynią się do optymalizacji procesów produkcji oraz realizacji ich na najwyższym poziomie.

Źródło: NOYEN