Higienicznie czyste Czyściwa wielokrotnego użytku MEWA bezpieczne dla użytkowników

827

 W czasie epidemii koronawirusa zakłady przemysłowe i warsztaty muszą zapewnić swoim pracownikom wysoki poziom bezpieczeństwa. Oprócz odpowiedniej odzieży ochronnej, środków dezynfekcyjnych, higieny i zachowania czystości w halach produkcyjnych, również bezpieczne powinno być dotykanie narzędzi i używanych materiałów pomocniczych. Bawełniane czyściwa wielokrotnego użytku, oferowane przez firmę MEWA w ramach pełnego systemu usługi, spełniają ten wymóg, bowiem pranie ich w temperaturze 90°C eliminuje wszystkie niebezpieczne dla zdrowia drobnoustroje.

W naszym codziennym życiu istnieje obecnie wiele ograniczeń, mających na celu możliwe efektywne ograniczenie zakażenia wirusem powodującym COVID-19. Gospodarka nie może jednak całkowicie przestać funkcjonować także w takim czasie, zatem wiele zakładów przemysłowych i warsztatów kontynuuje swoją produkcje lub usługi. By utrzymać ich zdolność do działania, trzeba nadal czyścić maszyny i urządzenia. Powstaje zatem pytanie, co jest najlepsze w z punktu widzenia higieny? Pocięte szmaty, czyściwa bawełniane MEWA czy czyściwa papierowe?

Firma MEWA, która od ponad 100 lat oferuje czyściwa w pełnym systemie obsługi, jest swego rodzaju ekspertem w tym zakresie. Czyściwa MEWA dostarczane są w szczelnie zamykanym bezpiecznym pojemniku (SaCon) niemal pod same drzwi danej hali produkcyjnej – także w czasie, kiedy panuje epidemia koronawirusa, bowiem MEWA jest dostawcą dla wielu placówek i firm, które mają istotne znaczenie dla zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w niezbędne usługi i towary. Pojemniki SaCon są następnie odbierane od użytkowników, a czyściwa prane w zakładach MEWA i potem ponownie – już czyste – dostarczane są klientom. „W naszych liniach pralniczych czyściwa prane są w temperaturze 90°C przez co najmniej 15 minut, co sprawia, że całkowicie eliminowane są wszelkie zarodki i mikroorganizmy.

Tym samym nasze czyściwa można używać, pobierając je bezpośrednio z bezpiecznych pojemników SaCon“, mówi Piotr Borowczyk, kierujący firma MEWA w Polsce.

W przeciwieństwie do czyściw jednorazowych rozwiązanie to zgodne jest z zasadą zrównoważonego rozwoju. Tekstylne czyściwa produkowane w Niemczech, po upraniu mogą być ponownie wykorzystane wiele razy. Wykluczone są „wąskie gardła” w zaopatrzeniu. Klienci firmy MEWA, kierujący zakładami lub warsztatami, mogą całkowicie skupić się na swoich zadaniach, jakie mają do wykonania, bowiem czyściwa będą dostarczone zawsze na czas i zgodnie z zamówioną ilością tam, gdzie są one akurat potrzebne. Usługa taka możliwa jest do wcześniejszego skalkulowania, a skorzystanie z niej jest efektywne dla danego zakładu, bowiem pracownicy będą w stanie efektywniej wykonać czyszczenie.

———————

Uwaga: aktualne informacje dla klientów dotyczące COVID-19 znajdują się na specjalnej stronie internetowej: https://www.mewa-service.pl/kampanie/2020/corona/.

Źródło: MEWA Textil-Management