Co zrobić z brudnymi czyściwami? MEWA ma rozwiązanie

831

W trakcie produkcji lub prac naprawczych w zakładach i warsztatach pozostaje niekiedy sporo czyściw tekstylnych, które zawierają niebezpieczne substancje (oleje, rozpuszczalniki, resztki farb itp.). Muszą one zatem być przechowywane i transportowane w sposób bezpieczny.  Czyściwa wielokrotnego użytku, oferowane przez firmę MEWA w ramach wynajmu i systemu pełnej obsługi, po zabrudzeniu prane są przez usługodawcę i mogą być potem wykorzystane ponownie nawet kilkadziesiąt razy. Nie są one odpadem w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska. Za usunięcie wypłukanych w trakcie prania substancji zanieczyszczających znajdujących się w takich czyściwach odpowiada firma MEWA.

Jednak nasączone cieczami i różnymi substancjami pozostałymi po czyszczeniu, brudne czyściwa mogą być łatwopalne. Oleje pozostałe w czyściwach, mające zdolność do samonagrzewania się, mogą reagować z tlenem znajdującym się w powietrzu i wytwarzać tym samym ciepło, powodujące samozapalenie się czyściwa. Dlatego też brudne czyściwa nie powinny być przechowywane w otwartych, lecz w szczelnie zamykanych pojemnikach.

Czyściwa wielokrotnego użytku MEWA są wysyłane do klienta, składowane i odbierane wyłącznie w opracowanych przez firmę MEWA specjalnych bezpiecznych pojemnikach SaCon®. Mają on elementy umożliwiające bezpieczne przechowywanie i bezpieczny transport czyściw – szczelną pokrywę zaopatrzoną uszczelkę zamontowaną metodą na wtrysk, którą można szybko i szczelnie zamknąć, używając specjalnych zacisków. Pojemnik zaopatrzony jest także w kółka ułatwiające jego przemieszczanie.

System wynajmu czyściw firmy MEWA to wyraźne korzyści dla użytkownika. Klient otrzymuje czyściwo wielokrotnego użytku o dobrej chłonności, a MEWA bierze na siebie obowiązki wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i ochronie środowiska naturalnego w odniesieniu do czyściw. Jako produkt wielokrotnego użytku, czyściwa są ekologiczne. Pozwalają one zredukować znaczne ilości niebezpiecznych odpadów, bowiem mogą być prane i ponownie stosowane aż do 50 razy. Brudne czyściwa są prane przez firmę MEWA i przygotowywane do ponownego użycia z zachowaniem wymogów określonych w normach DIN EN ISO 9001 oraz DIN EN ISO 14001.

Źródło: MEWA Textil-Management