ANWIL propaguje kulturę bezpieczeństwa na kolei

681

Włocławska spółka z Grupy ORLEN dołączyła do grona sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego, do którego należą przedstawiciele administracji rządowej, w tym Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, największych przewoźników i zarządców infrastruktury, firm produkujących na rzecz transportu kolejowego oraz mediów branżowych.

ANWIL od lat bardzo aktywnie działa na rzecz budowy kultury bezpiecznej pracy, za co spółka była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Aktywność firmy w tym zakresie została doceniona m.in.  przez Państwową Inspekcję Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a ostatnio przez magazyn Rynek Inwestycji, który przyznał włocławskiemu przedsiębiorstwu złoty medal za promowanie kultury bezpiecznej pracy.

Kolejną inicjatywą podjętą przez ANWIL na tym polu jest dołączenie do grona sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego Urzędu Transportu Kolejowego. Tym samym spółka zobowiązała się m.in. do stosowania proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa, które ma opierać się przede wszystkim na właściwie prowadzonym zarządzaniu ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń, a także wdrażaniu adekwatnych środków kontroli ryzyka.

Lech Zobniów, Dyrektor ds. Logistyki w ANWIL S.A. powiedział:  – Szeroko definiowane bezpieczeństwo jest wartością nadrzędną dla naszej firmy, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby było ono nieodłącznym elementem kultury organizacyjnej ANWILU. Ze względu na fakt, że intensyfikujemy wykorzystanie transportu kolejowego – szczególnie w logistyce nawozów luzem – naturalnym było, że zdecydowaliśmy się podpisać Deklarację i jeszcze intensywniej niż dotychczas zaangażować w działania, mające na celu podnoszenie bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce.

Źródło; Orlen