Zmienia się struktura branży automatyki magazynowej: Czy jesteś gotowy na zakłócenia?

181

Łańcuch wartości w branży się zmienia. Obserwujemy odchodzenie od wysoce spersonalizowanych stałych rozwiązań automatyzacji na rzecz bardziej modułowych, konfigurowalnych i ustandaryzowanych systemów, takich jak AutoStore i OPEX. Będzie to miało daleko idące konsekwencje dla łańcucha wartości w branży, zmniejszając marże na integrację systemów i projektowanie rozwiązań, jednocześnie przynosząc korzyści producentom OEM.

Podczas tej analizy omówimy następujące tematy:

  • Obecna struktura branży i jej rozwój
  • Rozwój bardziej modułowych systemów typu plug-and-play i wpływ, jaki będzie to miało na branżę
  • Jak firmy mogą pozycjonować się, aby uzyskać największą wartość, biorąc pod uwagę obecne trendy w branży

Tradycyjny model integracji systemów

Istnieje kilka etapów w łańcuchu wartości automatyki magazynowej, jak pokazano poniżej. Większość integratorów systemów automatyki magazynowej obejmuje zakres od systemu OEM aż po usługi posprzedażowe (jak pokazano w poniższej tabeli).

Jednym z powodów tej pionowej integracji jest wysoki poziom utowarowienia tradycyjnego sprzętu automatyki magazynowej (np. wózki wahadłowe, przenośniki, sortery itp.). Brak zróżnicowania i stosunkowo powolne tempo innowacji sprawiły, że decyzja o zakupie lub budowie została zdecydowanie przesunięta na stronę „budowy”. Na przykład firma Witron przejęła FAS w 2005 r. w celu wprowadzenia możliwości OEM na rynek wewnętrzny. Z drugiej strony, systemowi producenci OEM, zmagający się z działalnością o niskiej marży, rozwinęli możliwości integracji w dążeniu do wyższych marż. Na przykład TGW – który pierwotnie był systemowym OEM, rozwinął możliwości integracyjne. Doprowadziło to do obecnego stanu branży, w którym większość przychodów generowana jest przez integratorów systemów OEM.

Mapa łańcucha wartości przemysłu

Rysunek 1. Różne archiwa firmy mapują się na łańcuch wartości

Wzrost popularności systemów modułowych i znormalizowanych

W ostatnich latach byliśmy świadkami wejścia na rynek kilku zewnętrznych producentów systemów OEM, którzy opracowali wysoce modułowe i znormalizowane rozwiązania oparte na robotyce (w przeciwieństwie do tradycyjnego transportu), takich jak Exotec, AutoStore, Dexterity i Berkshire Grey. Powoduje to zmianę decyzji integratorów systemów o zakupie lub budowie na korzyść „zakupu” ze względu na szybkie tempo innowacji związanych z tymi technologiami, w połączeniu z brakiem wewnętrznej wiedzy specjalistycznej w zakresie robotyki. Ponieważ rynek zmienia się w tak szybkim tempie, obecni integratorzy systemów nie chcą stawiać dużych zakładów na pojedynczy cel przejęcia lub szukać możliwości rozwoju technologii we własnym zakresie, ponieważ do tego czasu preferencje klientów końcowych mogą ulec zmianie.

Prowadzi to do rozwoju integratorów systemów typu pure-play, którzy koncentrują się głównie na integracji sprzętu pochodzącego od zewnętrznych producentów OEM, takich jak AutoStore i Exotec. Na przykład, jeśli chodzi o 10 największych integratorów systemów w USA w ubiegłym roku (2022), prawie wszyscy integratorzy systemów OEM stracili udział w rynku, podczas gdy w przypadku integratorów systemów pure-play było odwrotnie. Nawet „konwencjonalni” integratorzy systemów OEM zaczynają współpracować z większą liczbą producentów OEM. Na przykład Dematic – kwintesencja integratora systemów OEM – współpracuje z AutoStore, Dexterity i Quicktron. Tendencja do współpracy integratorów systemów z producentami OEM wyraźnie rośnie.

Nowatorskie systemy opracowane przez takie firmy jak AutoStore, Exotec, OPEX i innych zewnętrznych producentów OEM są wysoce modułowe i konfigurowalne. Kontrastuje to ze starszym sprzętem (często opartym na przenośnikach), który jest zwykle wysoce spersonalizowany i dostosowany do potrzeb każdego klienta. Przejście od dostosowywania do standaryzacji oznacza w efekcie przesunięcie tworzenia wartości z fazy budowy do fazy projektowania.

Łańcuch wartości się zmienia

Obecnie duża część wartości jest tworzona w fazie integracji/budowy, ponieważ często jest ona wysoce spersonalizowana i wymaga rozległych kompetencji w zakresie oprogramowania, elektryki i inżynierii mechanicznej w celu zbudowania tych systemów. Bez rozległej wiedzy i umiejętności dostarczenie rozwiązania automatyzacji na zamówienie byłoby niezwykle trudne.

Jednak względna łatwość, z jaką te nowatorskie rozwiązania innych firm można ze sobą „połączyć”, obniża barierę wejścia dla integratorów systemów, co z czasem może potencjalnie obniżyć marże na integrację systemów. Co więcej, firmy takie jak SVT Robotics przyspieszają ten trend, ułatwiając integrację rozwiązań innych firm za pomocą prostych i intuicyjnych interfejsów użytkownika. Jak wspomnieliśmy wcześniej, przenosi to „wartość” z fazy budowy na fazę projektowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj