Zmiany technologii przemysłowych umożliwiają partnerom korzystanie z narzędzi IIoT

760

Przedsiębiorstwa przemysłowe szukają możliwości wdrożenia rozwiązań z zakresu energetyki, automatyki i sterowania – szybszych i wydajniejszych niż kiedykolwiek wcześniej. Potrzeba zachowania konkurencyjności poprzez obniżanie kosztów wraz ze zwiększaniem produkcji, wymusiła zmiany w sposobie, w jakim poszczególne części zakładów łączą się i komunikują ze sobą. Ważną rolę w tym procesie odgrywają partnerzy – firmy posiadające wiedzę i kompetencje pozwalające realizować takie projekty – mówi Tomasz Sierpinski, Kierownik Sprzedaży działu Integratorów Systemów w Przemyśle i Klientów Finalnych w Schneider Electric Polska

Nowoczesne operacje przemysłowe skupiają się na metodzie „obudowania i ponownego użycia”, która polega na przechodzeniu na nowe technologie bez konieczności pozbywania się dotychczasowego, tradycyjnego sprzętu. Prosta integracja nowych produktów z tymi już istniejącymi, stała się kluczowym czynnikiem utrzymania konkurencyjności.
Właśnie dlatego architektury technologiczne w zakładach i koncepcja technologii cyfrowego rozszerzenia, przyciągnęły ostatnio uwagę osób decyzyjnych z branży przemysłowej. Jeśli nowe produkty mogą być wstępnie zaprojektowane tak, by pasowały do „otwartej” architektury lub platformy, to zmniejsza to niepewność i koszty związane z integracją sprzętu oraz oprogramowania. Jednocześnie nowe technologie takie jak urządzenia mobilne i czujniki pomocnicze, mogą zwiększyć wartość dotychczasowych maszyn oraz sprzętu. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu łączności internetowej/chmurowej cyfryzacji do głębszej, a także bardziej precyzyjnej analizy wydajności dotychczasowego sprzętu.
Osiągnięcie tych korzyści wymaga odpowiedniego projektu architektury, która uwzględnia nowe trendy, takie jak przemysłowy Internet Rzeczy (Industrial Internet of Things — IIoT) i powiązane z nim zarządzanie wielkimi zbiorami danych (Big Data). Partnerzy, którzy wraz ze Schneider Electric mogą już wdrażać takie rozwiązania w przedsiębiorstwach, biorą pod uwagę następujące procedury:

• Określenie warstw wymagających zastosowania zarówno starych, jak i nowych systemów — ogólny projekt powinien obejmować trzy podstawowe warstwy: warstwę połączonych produktów usprawniających lokalną łączność z produktami oraz warstwą aplikacji, narzędzi analitycznych i usług. Warstwy wykorzystują nowe atuty narzędzi analitycznych i usług chmurowych zarówno w nowych, jak i istniejących urządzeniach podstawowych.

• Zapewnienie kompleksowego cyberbezpieczeństwa we wszystkich trzech warstwach — technologie IIoT, które włącza się do architektury, powinny być zgodne ze standardami bezpieczeństwa sieci i systemów przemysłowych IEC62443. Producenci muszą zapewniać bezpieczny cykl tworzenia produktów (Secure Development Lifecycle — SDL) dla wszystkich produktów, które mają być włączone
w architekturę.

• Zastosowanie otwartej architektury, która odblokowuje wartość tkwiącą w operacjach — architektura „otwarta” pozwala czerpać większe korzyści z danych. Na przykład rzeczywistość rozszerzona może zwiększyć możliwości operatorów — przykładem jest operator maszyn, który kieruje tablet w stronę maszyny przemysłowej i widzi na nim cyfrowy obraz tego, co się dzieje wewnątrz tej maszyny. Otwarta architektura pozwala na szybsze gromadzenie danych, bardziej precyzyjne analizy i szybszą identyfikację trendów w zakresie działania sprzętu.

• Umożliwienie proaktywnego serwisu, aby zapewnić jak najdłuższy czas pracy urządzeń bez przestojów w celu zwiększenia rentowności — dobrze zaprojektowana architektura powinna również zwiększyć wydajność urządzeń. Dzięki wbudowanym warstwom zarówno połączonego sprzętu, jak i oprogramowania analitycznego można zebrać o wiele więcej informacji na temat wydajności urządzeń. Personel serwisowy jest w stanie uniknąć zbyt wczesnych prac konserwacyjnych (naprawianie urządzenia, gdy nie ma takiej konieczności) lub opóźnień (naprawianie systemu dopiero po kosztownych przestojach), co znacznie obniża koszty operacyjne.,

Efektywny model wdrażania
Wdrażanie technologii w przemyśle to proces, który musi być przeprowadzony w odpowiedni sposób. Ważna jest znajomość technologii, ale również specyfiki przedsiębiorstwa. Dlatego Schneider Electric od lat stawia na partnerów i wraz z nimi realizuje nawet najbardziej zaawansowane projekty. Wiedza i doświadczenie partnerów rynkowych jest kluczowa w poznaniu wszystkich technologicznych aspektów funkcjonowania firmy. W Polsce od lat działamy z szeregiem firm – Integratorami Systemów Automatyki – którzy stanowią dla nas ogromną wartość. Dzięki nim możemy wdrażać najnowsze rozwiązania i systemy, które
w konsekwencji wpływają na unowocześnianie polskiego przemysłu.

Źródło: www.schneider-electric.pl