Zapisz się na na ekspercki webinar: MRP w zarządzaniu procesem produkcyjnym: 22.05.2024

177

Optymalne zaopatrzenie produkcji w zasoby materiałowe to element szeroko pojętego procesu realizacji produkcji. Sensem istnienia każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego nie jest sama produkcja, ale możliwość sprzedaży wyrobów do Klienta. Analizując relacje z Klientem, rozważyć należy perspektywę czasową produkcji i pytania Klienta o konkretne daty.

Na kiedy możemy wyprodukować? Kiedy produkt będzie gotowy do wysyłki i kiedy możemy dostarczyć go do klienta?  

Na te pytania łatwo jest odpowiadać przy wsparciu narzędzi zawartych w systemach klasy ERP. W zależności od tego, jaki typ produkcji obsługuje nasz proces produkcyjny, takie wybierzemy zasady związane z zaopatrzeniem produkcji w surowce.

Przy produkcji seryjnej, w której produkujemy na stan magazynowy i proces jest praktycznie nieprzerwany, ważne jest skuteczne zarządzanie dostawą surowców, wykorzystując informacje o ilościach surowców w magazynie. Istotna jest wiedza wynikająca z analiz systemowych na temat minimalnego, maksymalnego oraz optymalnego stanu magazynowego w połączeniu z sezonowością produkcji oraz z fluktuacją poziomu zamówień Klientów na nasze produkty. Prawidłowo skonstruowane mechanizmy systemu klasy ERP powinny uwzględniać zaopatrzenie produkcji w niezbędne surowce i komponenty z uwzględnieniem powyższych parametrów oraz z uwzględnieniem terminów dostaw, czasem przyjęcia na magazyn, czasem badania laboratoryjnego lub kontroli jakości.

Podczas produkcji lub montażu na zamówienie klienta, nie możemy polegać na minimalnych stanach magazynu. Musimy bazować na danych dotyczących liczby zamówień od klientów, aktualnych stanach magazynowych surowców oraz wskaźniku rotacji surowca zależnie od szybkości realizacji zleceń produkcyjnych. Danych jest dużo i już w średniej wielkości przedsiębiorstwie nie ma możliwości zarządzania nimi ręcznie. Z pomocą przychodzi system klasy ERP, który pomoże analizować wszystkie aspekty MRP w produkcji oraz narzędzia klasy MPS i APS, które pomogą tę produkcję zaplanować.

Poza wymienionymi systemami z pomocą w podejmowaniu decyzji o realizacji zamówień przychodzi BI – narzędzie, które oferuje możliwość analizy danych, wspierając opracowanie strategii. Przykładem może być analiza BST – (Bilans Stanu Towarów) – obliczany na podstawie aktualnych stanów magazynowych oraz zamówień zakupu i sprzedaży, w poszczególnych przedziałach czasu.

Jeszcze inna specyfika zaopatrzenia produkcji w surowce i materiały występuje przy produkcji projektowej, gdzie studium wykonalności musi zawierać projekt wykonania wraz z pełnym obrazem kosztów wytworzenia, i to nie tylko materiałowych, ale również innych kosztów bezpośrednich oraz marży. Systemy klasy CAD/CAM oraz systemy zarządzania dokumentacją projektową klasy PDM/PDL zintegrowane z ERP dają możliwość optymalizacji czasu przekazywania informacji wykonawczych do systemów zarządczych i z powrotem. Wyjątkowe zalety współpracy systemów biznesowych i inżynierskich widać przy produkcji i montażu wieloetapowym, gdzie dane te są praktycznie niemożliwe do bezbłędnego i szybkiego wprowadzenie ręcznie do systemu zarządzania produkcją. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o MRP w zarządzaniu procesem produkcyjnym – serdecznie zapraszamy na nasz webinar, który będzie doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy.

>>> Webinar odbędzie się dnia 22 maja 2024 r.  – szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie projektu: MRP w zarzadzaniu procesem produkcyjnym <<<

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

DPS Systems Sp. z o.o.
Marynarska 15
02-674 Warszawa

Tel. +48 22 339 64 00
Email: biznes@dps-systems.pl
Strona: www.dps-systems.pl