Weź udział w projekcie AMULET!

304

Wraz z rozpoczęciem Nowego Roku 2022 pragniemy zaprosić Państwa do udziału w projekcie AMULET dofinansowanym w ramach programu UE Horyzont 2020.

Celem projektu „Advanced Materials & manufacturing United for LightwEighT” o akronimie AMULET  jest tworzenie nowych łańcuchów wartości poprzez wspieranie zastosowania zaawansowanych lekkich materiałów w czterech sektorach przemysłu: motoryzacyjnym, lotniczym, energetycznym i budowlanym. AMULET ma za zadanie wykorzystać potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw poprzez międzysektorową, międzyregionalną wymianę wiedzy.

Konsorcjum projektu

Projekt AMULET, o wartości 5 mln EUR, przygotowany został w ramach międzynarodowego konsorcjum składającego się z 13 organizacji z 10 państw Unii Europejskiej. Bydgoski Klaster Przemysłowy jest jedyną organizacją z województwa kujawsko-pomorskiego i jedną z dwóch pochodzących z Polski.

Open Call

W ramach projektu 15 lutego 2022 uruchomiony zostanie konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw, który potrwa do 27 kwietnia 2022.

Jego celem jest stworzenie przez MŚP projektów demonstracyjnych B+R ukierunkowanych na 12 wyzwań ogłoszonych w ramach konkursu związanych z implementacją zaawansowanych materiałów lekkich: kompozytów na bazie polimerów, kompozytów z osnową ceramiczną oraz stopów metali lekkich w motoryzacji, lotnictwie, energetyce i budownictwie, aby osiągnąć poziom gotowości technologicznej TRL 7.

W I etapie konkursu zorganizowane zostaną 3 spotkania matchmakingowe, podczas których przedsiębiorstwa będą miały okazję do stworzenia 2-3-podmiotowych konsorcjów, które zgłoszą swój wspólny pomysł. 36 zespołów zostanie zaproszonych na tzw. Jury Day, w czasie którego wybrane zostanie 26 najlepszych pomysłów.

W II etapie projektu zespoły przez 4 kolejne miesiące będą pracować nad studium wykonalności, na przygotowanie którego otrzymają 23 000 EUR. Najlepsze 7 konsorcjów przejdzie do III części konkursu, w której podczas kolejnych 9 miesięcy będą dopracowywać swoje rozwiązanie. Na realizację tego etapu otrzymają dofinansowanie 80 000 EUR. Zespoły będą mogły liczyć na wsparcie ekspertów w ramach programu edukacyjno-szkoleniowego, który jest kolejną częścią projektu AMULET.

Zgłoszenia do konkursu będą odbywać się na stronie https://amulet-h2020.fundingbox.com.

Już wkrótce ruszy również oficjalna strona internetowa www.amulet-h2020.eu, na której znajdziecie Państwo informacje na temat projektu.

Zachęcamy do śledzenia profilu projektu AMULET na Twitterze oraz LinkedIn!

Źródło: BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY