Techniczny koszt wytworzenia produktu

188

Informacja dotycząca kosztów wytworzenia jednostki produktu jest kluczowa w kontekście efektywności i planowania w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Oczywiście w zależności od rodzaju działalności kalkulacja będzie się różnić składnikami i szczegółami. System Comarch ERP XL umożliwia precyzyjne wyliczenie TKW nawet w najbardziej zaawansowanych technicznie branżach.

 

TKW – co to jest?

Techniczny koszt wytworzenia jednostki produktu to narzędzie umożliwiające ocenę efektywności procesu produkcyjnego i planowania. TKW stanowi kluczowy parametr uwzględniany w procesie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Poza informacją kosztową, TKW jest kluczowym czynnikiem do określenia poziomu ceny ewidencyjnej produkowanych wyrobów.

TKW – składniki

Na TKW składają się koszty zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie związane z produkcją danej jednostki wyrobu gotowego. Część tych kosztów jest wspólna dla wszystkich branż, jednak niektóre będą wynikały z pewnej differenta specifica dziedziny, w której firma działa.

Koszty bezpośrednio związane z produktem to:

 • koszty zużycia surowców i materiałów wykorzystywanych do produkcji jednostki produktu,
 • koszty robocizny (wszystkie koszty: premie, składki ZUS itp.) związane z wynagrodzeniem pracowników za pracę, aczkolwiek bezpośrednio związane z produkcją konkretnego produktu,
 • koszty energii elektrycznej, gazu, paliw itp.,
 • koszty amortyzacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych bezpośrednio do produkcji danego produktu,
 • koszt opakowań i materiałów pomocniczych, które wykorzystywane są w produkcji danego produktu,
 • koszty usług zewnętrznych,
 • koszty odpadów wytwarzanych przy produkcji danego produktu,
 • koszty napraw produktów w ramach cyklu produkcyjnego (np. eliminowanie braków).

Koszty pośrednio związane z produktem:

 • koszty związane z utrzymaniem ruchu i naprawy maszyn,
 • koszty certyfikatów i badań wymaganych przeprowadzenia przed wprowadzeniem produktu na rynek,
 • koszty związane z kontrolą jakości,

W praktyce wyliczanie kosztów pośrednich odbywa się na podstawie kluczy podziałowych, które obciążają produkt w ustalonej proporcji. Wybór sposobu podziału będzie zależał od charakteru produkcji i preferencji danej firmy.

Wyliczanie TKW

Rzetelne wyliczenie technicznego kosztu wytworzenia danej jednostki produktowej jest zawsze pewnym wyzwaniem dla firmy produkcyjnej. Do najważniejszych można zaliczyć poprawne przypisanie kosztów bezpośrednich. Ich poprawne określenie to sine qua non sukcesu w tym zakresie. Kolejne to ustalenie kluczy podziałowych dla kosztów pośrednich. Tutaj istotną rolę będą odgrywały informacje zgromadzone w systemie informatycznym firmy.

Nie mniejszym problemem przy wyliczaniu TKW jest odpowiednie monitorowanie kosztów i ich zmienności. Trzeba pamiętać, że TKW nie jest parametrem stałym, będzie się zmieniał wraz ze zmianą kosztów. W ostatnim czasie (Covid-19, wojna itp.) to fluktuacja kosztów energii i surowców stanowiła największe wyzwanie w tym zakresie. Z odpowiednim monitorowaniem kosztów i ich zmienności związany jest kolejny egzamin dla firm – konieczność zapewnienia odpowiedniej poprawności i kompletności danych, które monitorujemy i będziemy używać w procesie ustalania i aktualizowania TKW. Konsekwencją błędów w tym zakresie będzie złe wyliczenie TKW, a co za tym i idzie, ceny. Sprzedaż poniżej kosztów będzie negatywnie wpływała na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Podobny efekt może pojawić się przy zbyt wysokiej cenie – wyższa cena osłabi konkurencyjność produktów na rynku, co przełoży się na wyniki firmy.. Niepoprawne wyliczenie TKW może również stać w konflikcie z długofalowym planowaniem m.in. w zakresie inwestycji w nowe produkty, które przy błędnym TWK mogą okazać się przeszacowane.

TKW a Comarch ERP XL – program do zarządzania produkcja

Nieocenionym narzędziem w zakresie określania TKW są systemy informatyczne klasy ERP, gdzie zbierane i analizowane są wszelkie dane, konieczne do precyzyjnego wyliczania tego parametru. W firmach, w których złożone procesy produkcji wymagają dokładnego kalkulowania, planowania i kontroli TKW doskonale sprawdzi się system Comarch ERP XL, który należy do najbardziej funkcjonalnych i zaawansowanych techniczne na rynku. Program ten pozwala na gromadzenie wszelkiego rodzaju danych, niezbędnych do wyliczania TKW. Zaczynając od tych podstawowych, a skończywszy na tych najbardziej złożonych. System umożliwia stworzenie modelu technologicznego produktu (surowce, półprodukty, czas wytwarzania itp.). Schemat ten może także uwzględniać czas poszczególnych operacji oraz wykorzystywanych maszyn. System także posiada możliwość rejestrowania w czasie rzeczywistym danych dotyczących produkcji oraz informacji o pracownikach, którzy pracowali nad danym produktem. Zadaniem przedsiębiorcy będzie jedynie określenie szczegółowości ewidencjonowania danych. Trzeba także przemyśleć, które dane będą niezbędne dla wyliczania TKW, a których nie warto gromadzić z uwagi na koszty pozyskania.

Więcej o oprogramowaniu do zarządzania produkcją: https://www.comarch.pl/erp/xl/produkcja/

Podsumowanie

Precyzyjne określanie technicznych kosztów wytworzenia poszczególnych produktów w firmach produkcyjnych ułatwia zarządzanie w kontekście efektywności produkcji i planowania. Trudno sobie wyobrazić podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych bez wiedzy o technicznych kosztach wytworzenia poszczególnych produktów.

Źródło: Comarch S. A.