Nowy sterownik PLC firmy Bosch Rexroth ułatwia połączenie z systemami IoT wyższego poziomu

768

Bazując na wielu standardach w dziedzinie automatyki i informatyki oraz oferując opcję wewnętrznego przetwarzania danych, nowy system ILC firmy Bosch Rexroth ułatwia integrację maszyn z Internetem Rzeczy (IoT). Inteligentne narzędzia inżynieryjne pomagają producentom maszyn i integratorom systemów przyśpieszyć wykonywanie zarówno prostych jak i złożonych zadań w dziedzinie automatyki. Programowalne sterowniki logiczne firmy Bosch Rexroth są wykorzystywane na całym świecie, głównie w przemyśle motoryzacyjnym, do zastosowań związanych z montażem i obsługą oraz do tworzenia systemów automatyki.

System PLC ILC firmy Bosch Rexroth korzysta z pierwszego oprogramowania systemów PLC stworzonego, aby spełniać wszystkie wymagania Internetu Rzeczy. Bazuje on na standaryzowanych językach programowania zdefiniowanych w normie IEC 61131-3. Użytkownicy mogą także programować funkcje niezależnie w językach wysokiego poziomu, które mają bezpośredni dostęp do urządzeń sterujących.

System PLC ILC gotowy do wdrożenia w środowisku IoT do zastosowań związanych montażem i obsługą w przemyśle motoryzacyjnym oraz tworzenia systemów automatyki.

System ILC łączy maszyny i systemy z systemami IoT wyższego poziomu wykorzystując około 20 protokołów stosowanych w automatyce oraz informatycznych. Dostarcza on także dane i informacje dotyczące wykorzystywanych standardów, np. OPC UA oraz MQTT. Nie ma konieczności programowania dodatkowych interfejsów. Zmniejsza to znacznie nakład pracy związanej z integracją IoT.

System ILC wykorzystuje prostą konstrukcję. Obejmuje on wstępnie zdefiniowane bloki funkcyjne, które użytkownicy mogą łączyć, tworząc pełne sekwencje przemieszczeń jednym kliknięciem myszy. Udoskonalona funkcja Generic Application Template, generując automatycznie kod PLC, pomaga użytkownikom logicznie tworzyć zadania systemu automatyki. Użytkownicy mogą również korzystać z platformy Nexeed Automation firmy Bosch Rexroth. Jej modułowa konstrukcja umożliwia implementację projektów
w zakresie automatyki w sposób łatwy i oszczędny.

Platforma Nexeed Automation umożliwia również operatorom maszyn korzystanie z aplikacji i systemów wspomagania, które pomagają im diagnozować i usuwać usterki w całym okresie eksploatacji systemu. Nowy system PLC jest w pełni kompatybilny ze starszymi systemami PLC firmy Bosch Rexroth i może być łączony z rozwiązaniem MTX z grupy systemów CNC, a także systemem sterowania ruchem MLC bez jakichkolwiek ograniczeń.

Źródło: Bosh Rexroth