Sherpa Mobile Robotics wdraża flotę robotów systemu automatycznej pomocy na linii produkcyjnej w zakładzie FPT Industrial

558

Nowa wiadomość od Sherpa Mobile Robotics, którzy ogłosili pierwsze wdrożenie z systemem zarządzania flotą. Od kilku tygodni, sześć autonomicznych robotów (ang. AMR) SHERPA-B współpracuje z ludźmi wśród pojazdów autonomicznych, wózków widłowych i innych maszyn przemysłowych z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa w zakładzie FPT Industrial.

W zakładzie przemysłowym FPT w miejscowości Bourbon-Lancy, w regionie Saône-et-Loire we Francji, montuje się 35000 silników wysokiej mocy na benzynę i olej napędowy rocznie; silniki te przeznaczone są dla maszyn rolniczych, autobusów i ciężarówek.

Te elementy są duże i ciężkie, a biorąc pod uwagę specjalne narzędzia potrzebne do ich montażu, palety zajmowały zbyt dużo miejsca na linii montażowej. Zarządzanie przepływem części i ruch operatorów nie były zoptymalizowane. ‘Chcieliśmy poprawić przepływy logistyczne oraz warunki pracy naszych operatorów’, tłumaczy pani Faivre, kierownik ds. logistyki produktów w zakładzie FPT.

Aby osiągnąć te cele, FPT wezwało Sherpa Mobile Robotics i ich mobilne, współpracujące ze sobą roboty. Inaczej niż automatyczne pojazdy prowadzone zdalnie (ang. AGV), roboty te nie wymagają określenia konkretnych dróg ruchu. Są one zaprogramowane tak, aby były w stanie dostosować się do ich środowiska, jego ograniczeń oraz jego ciągłych zmian. Przedsiębiorstwo SMR zaproponowało całkowitą reorganizację linii montażowej przy wsparciu floty sześciu robotów zarządzanej przez oprogramowanie zarządzające.

Cel: Przepływ jednoelementowy

Linia montażowa została przeorganizowana tak, aby stanowiła dwie równoległe linie oddzielone od siebie korytarzem środkowym. Jedna linia dedykowana jest do przygotowania podzespołów, druga zaś do montażu 150 silników produkowanych każdego dnia w ciągu dwóch zmian. Sześć robotów pracuje w parach, po dwa na każde z trzech stanowisk montażu podpór silników, kół zamachowych i tac.W punkcie początkowym ruchu robota, jedna osoba przygotowuje części. Kiedy robot dotrze na linię montażową, inna znajdująca się tam osoba odbiera części.Roboty zostały zaprogramowane na wykonanie trzech misji dla każdego ze stanowisk montażowych. Każdy z robotów dostarcza przygotowany, zmontowany podzespół, z miejsca przygotowania do miejsca montażu, a potem powraca.

Najważniejsze w tej organizacji jest zarządzanie wyposażeniem na linii, jednocześnie automatyczne i mobilne. Operatorzy pozostają w swoim obszarze pracy. Roboty Sherpa przyjeżdżają do nich, przywożąc ze sobą elementy i wymagane narzędzia. Części przygotowywane są gdzie indziej, na linii przygotowawczej, gdzie są rozpakowywane i rozkładane tak, aby były gotowe do montażu, wraz z potrzebnymi narzędziami. ‘Robot przybywa w odpowiedniej chwili, z odpowiednią częścią’, tłumaczy Damien Winling, dyrektor techniczny SMR. Dzięki tej flocie, zadania montażowe są mniej uciążliwe, ogranicza się też ryzyko związane z transportem ładunków. Z uwagi na to, że przepływ jest zarządzany dużo lepiej, podnosi się wydajność. Roboty pracują przez 20 godzin na dobę. Każdego dnia łącznie odbywa się 450 misji robotów.’

Dzięki podniesieniu naszej wydajności i zbliżaniu się do przepływu pojedynczych elementów, roboty stanowią idealny element naszej strategii 4.0’, mówi Faivre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elastyczne drogi dzięki technologii autonomicznej

Zaletą robotów Sherpa jest to, że są w stanie poruszać się wśród operatorów, ciężarówek i pojazdów sterowanych. Roboty autonomiczne nie wykorzystują naprowadzania laserowego ani oznaczeń na posadzce, ale opierają się na swojej inteligencji i umiejętności tworzenia map przestrzeni oraz określonych z góry ścieżek – inaczej niż roboty sterowane, które zawsze poruszają się po tych samych drogach. Zapewniają maksimum bezpieczeństwa dla ludzi, przeszkód oraz transportowanych materiałów. Każdy z robotów wyposażony jest w lidar (laserowe czujniki nawigacyjne wokół całego obwodu), niezawodny i bezbłędny system lokalizacyjny oraz czujniki bezpieczeństwa służące do wykrywania przeszkód na ziemi. Wyposażone w czujniki krawędzie zatrzymują robota, jeśli zetknie się on z przeszkodą. Elektronika zabezpieczająca daje możliwość weryfikacji poprawności poszczególnych instrukcji przekazywanych zewnętrznym elementom wykonawczym (silniczki, czujniki, itd.).

‘Dzięki temu, że są tak łatwe w użyciu, te roboczy zostały szybko zaakceptowane przez operatorów’, mówi pani Forat, koordynator logistyki światowej produkcji w zakładach FPT.

‘Ich intuicyjny interfejs i system sterowania są jeszcze łatwiejsze w obsłudze dzięki trybowi Follow Me (dosł. Podążaj za mną) w którym robot porusza się we współpracy z operatorem’, dodaje pan Figueira, technik metod logistycznych.

Zaawansowany asystent zarządzania flotą

Sherpa Mobile Robotics opracowała swój własny system zarządzania flotą. Oprogramowanie to zawiera w sobie dokładnie zmapowany obraz obszaru pracy, pokazuje ruch robotów oraz wskaźniki dotyczące misji (czas, ruch, ładunek, itd.) dla każdego robota, oraz poziom naładowania ich baterii. W obszarze poruszania się robotów pracuje moduł Shercom.

System zarządzania flotą komunikuje się z każdym robotem, który ma określoną z góry misję. Operator po stronie przygotowania wysyła robota, kiedy on zostanie załadowany i kiedy będzie już gotowy. System zarządzania zostaje powiadomiony, kiedy operator powiadomi o zakończeniu misji na ekranie robota (na jego interfejsie). System zarządzania flotą zarządza sekwencją robotów i może wstrzymać ich ruch w określonym obszarze.

Ta sama zasada obowiązuje po stronie montażowej: System zarządzania flotą jest informowany w chwili zakończenia montażu, każe robotowi powrócić do obszaru przygotowania i wprowadza go do kolejnej sekwencji.

Zarządzanie flotą robotów Sherpa oznacza, że muszą one być w stanie pracować tak, aby zintegrować się z istniejącymi przepływami robotów sterowanych. W tym celu, SMR opracowało system barierowy wyposażony w wirtualne drzwi, które otwierają się i zamykają zależnie od ruchu robotów sterowanych. Po przejściu robota sterowanego, dzięki niezawodnej łączności, drzwi otwierają się dla robotów Sherpa, które kontynuują swoje misje.

Klient może w dowolnej chwili zmienić konfigurację samych robotów albo zmienić ich misje. System zarządzania flotą pracuje na zmianę z trybem Follow Me: Kiedy robot jest w strefie montażu, przełącza się na tryb Follow Me i wykorzystując swoje czujniki porusza się wraz z operatorem. System zarządzania flotą jest niezależny od sprzętu, współpracuje ze wszystkimi robotami SHERPA. Roboty i system to moduły plug and play, nie wymagają żadnych modyfikacji infrastruktury ani systemów informatycznych po stronie Klienta.

‘Integracja tych sześciu robotów pozwoliła nam na uzyskanie istotnego doświadczenia w zakresie zarządzania flotą w istniejącym środowisku’. Będziemy w stanie wykorzystać te nowe umiejętności u innych klientów pracujących wykorzystać tę technologię’, podsumowuje Damien Winling, kierownik projektu w SMR.

Źródło: SHERPA MOBILE ROBOTICS (SMR)