Sensor Light Section i wizyjny zintegrowane w jednej obudowie. Gotowy do użycia system do testów porównawczych i nadzoru

702

Sensory light section rodziny SmartRunner stanowią unikalne połączenie sensora light section o dużej dokładności i sensora wizyjnego, zamkniętych w jednej, małogabarytowej obudowie

Te gotowe do użycia sensory plug&play firmy Pepperl+Fuchs są optymalizowane fabrycznie do określonego obszaru zastosowań. W odróżnieniu od typowych sensorów ogólnego przeznaczenia ich instalacja i parametryzacja są bardzo łatwe przy wykorzystaniu funkcji teach-in lub kontrolnych kodów matrycowych i nie wymagają przeszkolonego, wykwalifikowanego personelu.

Dzięki silnemu oświetleniu LED, sensory SmartRunner umożliwiają rejestrację obrazów do wizyjnej dokumentacji błędów, warunków procesowych i jakości. Wbudowany dekoder pozwala użytkownikowi łatwo parametryzować sensor za pomocą matrycowych kodów kontrolnych – bez użycia komputera. Sensory light section sygnalizują wyniki pomiaru za pomocą sygnałów Good i Bad, które mogą być przetwarzane w dowolnym panelu sterującym.

Pierwsze sensory nowej rodziny to SmartRunner „Matcher” i SmartRunner „Detector”. Matcher został zoptymalizowany do rozpoznawania konturu referencyjnego. Jego typowe zastosowania obejmują sprawdzanie położenia obiektów z dużą precyzją, pozwalające np. określić moment ich podniesienia przez ramię robota.

Model SmartRunner Detector, przeznaczony do nadzorowania strefy informuje o wtargnięciu do obszaru pracy obiektów mogących stwarzać zagrożenie dla wrażliwych części maszyn, na przykład drogich soczewek i elementów precyzyjnych. Jest w stanie wykrywać z dużą dokładnością obiekty o szerokości od 1 mm w trapezoidalnym obszarze o szerokości 350 mm i głębokości 700 mm.

Sensory SmartRunner mogą znaleźć wiele zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym oraz w fabrykach i inżynierii mechanicznej.

Gotowy do użycia system do testów porównawczych i nadzoru
Fot. 1: Obserwacja maszyn z wykorzystaniem technologii laserowej light section. SmartRunner obserwuje wrażliwe części maszyn, rozpoznaje obszary zabronione i w razie zagrożenia zatrzymuje pracę maszyny

Automatyka to nasz świat. Perfekcyjne rozwiązania z dziedziny automatyki są naszym celem.

Gotowość do podejmowania przedsiębiorczego ryzyka, pionierski duch i głębokie przekonanie o wartości własnych pomysłów wynalazczych – z tymi właśnie aktywami rozpoczynali działalność Walter Pepperl i Ludwig Fuchs, otwierając swój zakład reperacji radioodbiorników w Mannheim w 1945 roku. Wynaleziony przez nich kilka lat później czujnik zbliżeniowy potwierdził ich wartość. Był jednocześnie początkiem długiej historii ścisłej współpracy z klientami oraz opracowania wielu innowacyjnych technologii i procedur z dziedziny automatyki. Zarówno wtedy, jak i teraz naszym celem pozostaje bezpośredni wgląd w potrzeby każdego klienta. Jako pionierowi w zakresie ochrony przeciwwybuchowej instalacji elektrycznych oraz czołowemu producentowi innowacyjnych czujników o dużej sprawności – ścisła współpraca z klientami pozwoliła nam stać się liderem w rozwoju technologii stosowanych w automatyce. Naszym celem jest łączenie najnowocześniejszych technologii z szerokim zakresem usług, pozwalające klientom optymalizować swoje procesy i aplikacje.

Więcej informacji o firmie można znaleźć pod adresem: www.pepperl-fuchs.com